Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch

Hiệu trưởng

Cô Ngô Lê Ý Trang
Cô Ngô Lê Ý Trang

Ngày sinh: 22/10/1976

Hiệu phó

Thầy Nguyễn Văn Lâm
Thầy Nguyễn Văn Lâm
Cô Lê Thị Thanh Uyên
Cô Lê Thị Thanh Uyên