MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ năm, 10/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 61

DANH SÁCH BÁN TRÚ NGÀY 10-9-2020

Học sinh xem số thứ tự trên danh sách (số thứ tự tương ứng với số thứ tự trên khăn, ly và gối ngủ của HS). Học sinh xem số bàn ăn để ngồi đúng bàn ăn và phòng nghỉ trưa. Những HS đăng ký sau ngày 10/9/2020, nhà trường sẽ cập nhật danh sách bổ sung. HS vẫn ăn ngủ từ 14/9/2020. Lưu ý: Nếu HS nghỉ học, không ăn bán trú, PH phải báo trước 1 ngày để cắt cơm bán trú. Nếu không báo nghỉ đúng yêu cầu, PH vẫn thanh toán tiền ăn bán trú đầy đủ. DS HS sort theo thứ tự nữ trước, nam sau.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88