NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ bảy, 21/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 1238

Hội nghị Chi Đoàn THCS Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 02 ngày 22/09/2017 của Ban Chấp hành Đoàn phường 9 về việc chỉ đạo hội nghị chi Đoàn khu vực trường học nhiệm kỳ 2017-2018. Sau thời gian chuẩn bị các bước tiến hành Đại hội một cách nghiêm túc, tích cực đảm bảo tính công khai dân chủ và theo đúng điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của BCH Đoàn Phường, Cấp ủy chi bộ Phạm Ngọc Thạch, Chi Đoàn Phạm Ngọc Thạch tiến hành tổ chức Hội Nghị chi Đoàn nhiệm kỳ 2017-2018.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu
3. Thẩm tra tư cách đại biểu
4. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn 
5. Giới thiệu Thư ký Đoàn 
6. Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình làm việc
7. Thông qua tóm tắt báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi, bản kiểm 
điểm của BCH Chi Đoàn nhiệm kỳ 2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017
8. Thảo luận đóng góp ý kiến cho văn kiện
9. Thông qua đề án nhân sự, kiện toàn BCH nhiệm kỳ 2017
10. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách tổ bầu cử.
11. Tiến hành bầu cử, công bố kết quả bầu cử
12.  Phát biểu của lãnh đạo
13. Tiếp thu ý kiến.
14. Thông qua Nghị quyết đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164