MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Chủ nhật, 20/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 2409

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 2 - HK1

Từ 21/08/2017 – 26/08/2017

I. Trọng tâm:

1) Tiếp tục ổn định nề nếp, kỷ luật.

2) Kiểm tra tác phong, sách vở, dụng cụ học tập học sinh.

3) Về việc thực hiện thời khóa biểu bán trú ở lớp 6/6.

4) Về việc thực hiện thời khóa biểu tăng tiết trái buổi.

5) Điều chỉnh phòng học các lớp.

II. Công tác cụ thể:

1) Tiếp tục ổn định nề nếp, kỷ luật:

- GVCN sinh hoạt nội quy: phân tích và hướng dẫn kỹ các nội dung.

- Theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên việc thực hiện nội quy, nề nếp, kỷ luật.

- Dặn dò và hướng dẫn học sinh tiết cuối làm vệ sinh chỗ ngồi của minh, phân công học sinh trực nhật hằng ngày.

2) Kiểm tra tác phong, sách vở, dụng cụ học tập học sinh.

- GVCN kiểm tra tác phong, tập vở, dụng cụ học tập học sinh đột xuất (kiểm tra tập vở, SGK theo thời khóa biểu của ngày đang học) vào ngày thứ hai 21/08/2017 và thứ năm 24/08/2017 trong tiết NGLL. Ghi nhận các trường hợp học sinh chưa thực hiện đúng yêu cầu và báo về phụ huynh.

- GV bộ môn kiểm tra tập vở trong tiết học bộ môn của mình và ghi nhận.

- Giám thị kiểm tra đột xuất tác phong, tập vở, dụng cụ học tập.

3) Về việc thực hiện thời khóa biểu bán trú ở lớp 6/6.

- GVCN thông báo đến học sinh đã đăng ký bán trú đầu năm bắt đầu học bán trú từ ngày 11/09/2017. Trường hợp những học sinh không đăng ký đầu năm nếu có nhu cầu thì đăng ký bổ sung cho T.Tuyên.

4) Về việc thực hiện thời khóa biểu tăng tiết trái buổi.

- Các lớp thực hiện tăng tiết trái buổi: Các lớp TC tiếng Trung gồm 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 và các lớp 7/8, 8/8, 9/7.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ ngày 06/09/2017.

5) Điều chỉnh phòng học các lớp

- Do triển khai thực hiện thời khóa biểu bán trú và tăng tiết trái buổi nên phòng học các lớp có điều chỉnh lại do đó GVCN, GV bộ môn, giám thị lưu ý và thực hiện từ thứ hai 21/08/2017.

6) Công tác khác:

- Học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quận tập trung ôn tại phòng chức năng từ thứ hai.

- Triển khai điều lệ thi đấu và kế hoạch hội thao cấp trường năm học 2017-2018.

¨ Nội dung chi tiết GVCN xem trên website trường.

¨ GVCN động viên học sinh tham gia, hỗ trợ các hoạt động hội thao nhất là các buổi có học sinh lớp mình tham gia thi đấu.

- Triển khai và thực hiện Kế hoạch Nụ cười hồng 1, kế hoạch thành lập đội Sao đỏ (nội dung chi tiết xem trên website), kế hoạch công tác Đội tháng 8+9.

III. Công tác sắp tới:

- 8g30 sáng thứ hai 28/08/2017 hạn chót GVCN nộp tiền đăng ký Sổ liên lạc điện tử về thủ quỹ, lưu phiếu đăng ký để chuẩn bị cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

- Triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL năm học 2017-2018.

- Chuẩn bị tập dợt lễ khai giảng.

Chuẩn bị cập nhật lý lịch HS trên máy tính.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164