MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ bảy, 26/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 675

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 3 - HK1

Từ ngày 28/08/2017 đến 02/09/2017

I. Trọng tâm:

1) Triển khai kế hoạch hoạt động NGLL.

2) GVCN cập nhật thông tin học sinh trên hệ thống VietSchool.

3) Chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2017-2018.

4) Triển khai thời khóa mới biểu áp dụng sau ngày khai giảng.

II. Công tác cụ thể:

1) Triển khai kế hoạch hoạt động NGLL

- GVCN khi thực hiện tiết hoạt động NGLL cần lưu ý:

¨ Tiết NGLL theo phân phối chương trình là 2 tiết/ tháng, GVCN tổ chức và thực hiện trên lớp theo kế hoạch.

¨ GVCN cần thực hiện đủ các yêu cầu về chuyên môn như: giáo án, biên bản, đánh giá học sinh mỗi học kỳ,…

¨ Nội dung hoạt động: căn cứ theo nội dung chủ điểm tháng, tiếp tục lồng ghép nội dung tiết sinh hoạt Đội, tích hợp kỹ năng sống,…

- GVCN lựa chọn học sinh có khả năng tổ chức, năng động,… để giao cho các em luân phiên thực hiện các tiết NGLL.

2) GVCN cập nhật thông tin học sinh trên hệ thống VietSchool

- Thời gian thực hiện: từ ngày 28/8/2017 đến ngày 07/09/2017.

- Các nội dung thực hiện:

¨ Các thông tin về lý lịch (ngày sinh, nơi sinh, cha, mẹ, số điện thoại, bằng nghề,…);

¨ Đăng ký Sổ liên lạc điện tử (cập nhật số điện thoại).

3) Chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018

- Tập dợt lễ khai giảng:

¨ Thời gian: Từ 6g30 đến 9g00 ngày thứ hai 04/9/2017;

¨ Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh khối 6 và 9; khối 7-8 mỗi lớp 15 học sinh; tất cả GVCN, tất cả Giám thị và các bộ phận được phân công.

¨ GVCN lớp 7-8 lập danh sách học sinh tham gia để điểm danh và quản lý.

4) Triển khai thời khóa mới biểu áp dụng sau ngày khai giảng

- Thứ năm 31/8/2017 học sinh chép thời khóa biểu mới, áp dụng sau khai giảng.

- Các lớp sau bắt đầu học tăng tiết trái buổi: 6/1, 6/7, 7/1, 7/8, 8/1, 8/8, toàn bộ khối 9. Riêng lớp 6/6 sẽ thực hiện bán trú, Tiếng Anh người nước ngoài từ ngày 11/9/2017.

5) Công tác khác:

- 8g30 sáng thứ hai 28/08/2017 hạn chót GVCN nộp tiền đăng ký Sổ liên lạc điện tử về thủ quỹ, lưu phiếu đăng ký để chuẩn bị cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

- Sau khai giảng 05/9/2017 học sinh bắt đầu học Thể dục (môn bơi), Tin học trái buổi.

- GVCN nhắc nhở học sinh học bơi các nội dung sau:

¨ Chuẩn bị: đồ bơi, mắt kính, nón bơi.

¨ Đi học đúng giờ, không mang theo vật dụng, tư trang quý giá, biết tự bảo quản tài sản cá nhân, thẻ gửi xe…

¨ Tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của huấn luyện viên và giáo viên thể dục phụ trách.

- Căn cứ trên tinh thần buổi họp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh các lớp, GVCN phát thư ngỏ v/v tổ chức các tiết trái buổi cho học sinh các lớp 6/6, 6/7, khối 7-8-9.

- Thực hiện các công tác Đội đã triển khai: Nộp danh sách đội Sao đỏ, nộp Nụ cười hồng 1.

6) Công tác sắp tới:

- Thứ hai 04/09/2017: Tập dợt lễ khai giảng; thứ ba 05/9/2017 tổ chức lễ khai giảng.

Hoàn thành cập nhật thông tin học sinh trên hệ thống VietSchool.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164