NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

Hiệu trưởng

Cô Ngô Lê Ý Trang
Cô Ngô Lê Ý Trang

Ngày sinh: 22/10/1976

Hiệu phó

Thầy Nguyễn Văn Lâm
Thầy Nguyễn Văn Lâm
Cô Lê Thị Thanh Uyên
Cô Lê Thị Thanh Uyên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích