Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ bảy, 30/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 343

Đại hội Công đoàn cơ sở - Nhiệm kỳ 2017 - 2022

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.
2. Báo cáo tình hình đoàn viên tham dự đại hội.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn NK: 2012-2017 và Phương hướng hoạt động Công đoàn NK: 2017-2022.
4. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành CĐCS NK: 2012 - 201.
5. Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị cấp tổ công đoàn.
6. Đại hội thảo luận báo cáo tổng kết NK: 2012 - 2017 và Phương hướng hoạt động Công đoàn NK: 2017 - 2022.
7. Phần bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở NK: 2017 - 2022 và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn giáo dục Tân Bình
8. Phần phát biểu của lãnh đạo
9. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.
10. Tổng kết đại hội.
11. Bế mạc.

87