NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ bảy, 30/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1367

Hội nghị Cán bộ - công chức - viên chức năm học 2017 - 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2017 - 2018

I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC: (do Ban Tổ chức Hội nghị điều hành)
1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo số lượng và tư cách CB-GV-NV dự Hội nghị (C.Nguyệt)
3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Hội nghị:
  Thành phần đương nhiên:
- Hiệu trưởng: Cô Bùi Thị Minh Tâm 
- Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Phương Lan
4. Mời Đoàn Chủ tịch lên chủ trì hội nghị


II. PHẦN NỘI DUNG: (do Chủ tịch đoàn điều khiển)
1. Đoàn Chủ tịch chỉ định 2 thư ký ghi biên bản Hội nghị và mời lên vị trí làm việc (CTCĐ)
C.Sử Thanh Thuỷ - C.Trần Thị Thanh Thuỷ
2. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình hội nghị. (CTCĐ)
3. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong năm học vừa qua của nhà trường. (C.Tâm)
- Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch năm học. (C.Tâm)
- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm học: 2017 – 2018. (C.Tâm)
4. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các Tổ (CTCĐ)
5. Giải đáp thắc mắc, kiến nghị (C.Tâm – CTCĐ)
6. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức viên chức và những qui định về thực hiện dân chủ trong hoạt động trong năm học 2016 – 2017 của nhà trường. (C.Tâm)
7. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; (C.Thanh)
8. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ: 2015 – 2017 và phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ: 2017 – 2019 (T.X.Hoà)
9. Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ: 2017 – 2019 (T.Kim Vũ)
10. Báo cáo kết quả thi đua năm học 2016 - 2017 (CTCĐ)
12. Phát động phong trào thi đua và nội dung ký kết giao ước thi đua năm học 2017 – 2018. (CTCĐ)
13. Ký kết giao ước thi đua (CTCĐ – C.Tâm)
14. Thông qua Nghị quyết:
- Thư ký báo cáo toàn văn dự thảo nghị quyết hội nghị (C.Thanh Thuỷ)
- Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của hội nghị (CTCĐ)
15. Phát biểu chỉ đạo của cấp trên.
16. Ban Tổ chức tuyên bố kết thúc (CTCĐ)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87