MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ ba, 18/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 313

ĐỊA 7

Câu 1

(3 điểm)

 

a. Hình 1.1, hình 1.2: môi trường đới ôn hòa

(Nếu HS trả lời hình 1.1. môi trường ôn đới hải dương và hình 1.1. môi trường ôn đới lục địa, vẫn được điểm tối đa)

b. Trình bày 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới ôn hòa:

- Khí hậu mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh.

- Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không gian:

+ Phân hóa theo thời gian: 1 năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông,

+ Phân hóa theo không gian: thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ, từ Đông sang Tây theo ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới.

(Nếu HS chỉ trình bày được biểu hiện đặc điểm khí hậu ôn đới lục địa, ôn đới hải dương chỉ đạt ½ điểm của câu hỏi này)

(1 điểm)

 

 

(2 điểm)

 

1 điểm

 

1 điểm

Câu 2

(2 điểm)

a. Kể tên ít nhất 4 siêu đô thị ở đới nóng được nhắc đến trong đoạn văn bản trên (nêu cụ thể số dân trong mỗi siêu thị):

New Delhi với 29 triệu dân

Mexico City và Sao Paolo với 22 triệu dân.

Cairo, Mumbai xấp xỉ 20 triệu dân

(HS trả lời đúng 2/4 siêu đô thị trừ 0,25 điểm)

b. Những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình phát triển các đô thị trên thế giới.

- Tích cực: tiếp cận được và cung ứng tốt hơn về giáo dục - đào tạo, về y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và điều kiện sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày

- Tiêu cực: thách thức lớn cho việc quản lý, quy hoạch và giải quyết những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh.

(1 điểm)

 

 

 

 

 

(1 điểm)

Câu 3

(4 điểm)

a. Châu Phi tiếp giáp: Biển Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.

b. Kể tên các bồn địa, sơn nguyên: kể mỗi loại ít nhất 2.

c. Đặc điểm về địa hình, khoáng sản ở châu Phi:

- Địa hình: tương đối đơn giản, có thể coi toàn bộ châu Phi là một khối sơn nguyên khổng lồ.

- Khoáng sản: Phong phú nhiều kim loại quý hiếm như vàng, uranium, kim cương…

d. Châu Phi lại là châu lục có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới

- Nằm giữa hai chí tuyến

- Ít chịu ảnh hưởng của biển và có các dòng biển lạnh chạy sát bờ: Xô-ma-li, Ca-na-ri, Ben-ghe-la.

(1 điểm)

 

(1 điểm)

(1 điểm)

 

 

 

 

(1 điểm)

Câu 4

(1 điểm)

Đặc điểm công nghiệp đới ôn hòa

- Nền công nghiệp phát triển sớm, hiện đại. (HS có thể trả lời: “Nền công nghiệp phát triển từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, ngày nay phần lớn các nước ở đới ôn hòa đã xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại, trang bị nhiều máy móc, thiết bị tiên tiến" vẫn cho điểm tối đa)

- Công nghiệp chế biến là thế mạnh của nhiều nước, phát triển rất đa dạng.

- Các nước công nghiệp hàng đầu: Hoa Kì, Nhật Bản, Đức,….

 

0,5 điểm

 

 

 

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164