MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ ba, 18/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 417

ĐỊA 8

Câu 1

(3,5 điểm)

a.  

+ Nằm ở rìa phía Nam lục địa Á – Âu.

+ Tiếp giáp: Khu vực Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á, Vịnh Ben-gan, Biển A-rap, Ấn Độ dương

b.  

-Gồm 3 miền địa hình

- Phía Bắc là hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ

- Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng và bằng phẳng

- Phía Nam là sơn nguyên Decan tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa phía Tây và phía Đông là dãy Gát Tây và Gát Đông.

(HS kể không theo thứ tự Bắc – Nam trừ 0,25 điểm)

c.

- do độ cao địa hình và hướng của các dãy núi,

- ngoài ra phía Tây Bắc còn do ảnh hưởng của khối khí chí tuyến Bắc bán cầu

(1 điểm)

0,5 điểm

0,5 điểm

 

(2 điểm)

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

 

(0,5 điểm)

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 2

(3 điểm)

a.

- Dân số hiện tại của các nước Châu Á: 4,5 tỉ người (21/11/2018) hiện chiếm 59,77% dân số thế giới, đứng thứ 1 trên thế giới về dân số.

- Mật độ dân số của Châu Á là 146 người/km2.

- Châu Á là lục địa có sự phân bố dân không đều:

+ Tất cả vùng Siberia, Trung Á và một số vùng ở Đông Nam Á có rất ít người sinh sống

+ Tiểu lục địa Ấn Độ và vùng Đông Á lại có mật độ dân số rất cao, chiếm tới 2/3 dân số toàn châu lục.

b.

- Đạo Hindu là tôn giáo lâu đời nhất và bắt nguồn từ Nam Á;

- Đạo Phật xuất hiện trong khoảng thế kỷ thứ VI trước Công Nguyên;

- Tây Nam Á là cái nôi của đạo Do thái, đạo Cơ đốc và đạo Hồi.

- Đạo Lão và đạo Khổng cũng ra đời trong thế kỷ VIV trước Công Nguyên

(2 điểm)

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

(1 điểm)

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 3

(1,5 điểm)

 

Nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo.

+ Khí hậu: gió mùa nóng ẩm

+ Cảnh quan: rừng là chủ yếu.

Nửa phía tây phần đất liền (tức Tây Trung Quốc).

+ Khí hậu: khí hậu khô hạn.

+ Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc.

(1,5 điểm)

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 4

(2 điểm)

Kể tên (ít nhất 4) trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc và cho biết các ngành công nghiệp cụ thể ở từng trung tâm.

2 điểm

(mỗi ý đúng được 0,5 điểm)


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164