MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ bảy, 15/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 355

LÝ 8

Câu

Nội dung

Điểm

 

Câu 1

(2,0 điểm)

 

  1. Người lái xe chuyển động so với cây bên đường;

    Giải thích đúng

  2. Người lái xe đứng yên so với xe;

Giải thích đúng.

c. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên

 

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

Câu 2

(2,0 điểm)

  1. Mô tả đủ, đúng các yếu tố
  2. Vẽ hình, biểu diễn đủ, đúng các yếu tố của trọng lực và lực kéo của dây

 

1,0

1,0

 

Câu 3

(2,0 điểm)

Tóm tắt, đổi đơn vị đúng

a. Có lời giải

p = F/S = 25000 (N/m2 hoặc Pa)

  1. Có lời giải

p = F/S = 800000 (N/m2 hoặc Pa)

Áp suất ô tô gây ra lớn hơn.

0,25

 

0,75

 

0,75

0.25

 

 

Câu 4

(2,0 điểm)

Tóm tắt, đổi đơn vị đúng

a. Có lời giải

p = h.d = 16100 (N/m2 hoặc Pa)

b. HS nêu được phương án và giải thích đúng

0,25

 

1,25

0,25 x 2

Câu 5

(2,0 điểm)

  1. Đổi vận tốc về cùng đơn vị

So sánh được vận tốc báo lớn hơn

Báo chạy nhanh hơn sư tử

b. Đổi 120 km/h = 33,33 m/s

1 giây bay được 33,33 m

  1. Vận dụng kiến thức quán tính trả lới đúng

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164