MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ hai, 17/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 200

SINH 6

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

a

b

 

c

 

d

 

- Là loại cây 1 năm; - Có hoa

- Rễ cọc - Gân hình mạng

- Nhóm lá đơn - Lá xếp kiểu mọc cách

 

- Cách bố trí so le của lá trên các mấu thân giúp lá nhận được nhiều ánh sáng, cây phát triển tốt.

- Người nông dân thường bấm ngọn trước khi cây ra hoa để cây tập trung chất dinh dưỡng vào chồi nách (chồi hoa, chồi lá)

à cây phát triển nhiều cành, tăng thu hoạch hoa, quả, hạt.

 

0.25 × 6 ý

 

0.5

 

0.5

 

0.5

Câu 2

a

 

b

 

c

 

1. Mạch gỗ. 2. Vỏ. 3. Lông hút.

- Lông hút
- Đường đi: Lông hút => vỏ=> mạch gỗ trong trụ giữa.

Biện pháp: phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ / xới đất làm đất tơi xốp thoáng khí / cung cấp đủ nước và muối khoáng / bón phân cho cây....

(Trả lời được 2 ý, mỗi ý 0.5đ, trả lời ý khác nếu hợp lý vẫn cho điểm)

 

0.25 × 3 ý

 

0.25

0.5

 

0.5 × 2 ý

Câu 3

a

 

b

 

- Số vòng gỗ màu sáng hoặc màu sẫm.

- Tầng sinh trụ.

 

- Nhận định 1: sai. - Nhận đinh 2: đúng.

- Nhận định 3: sai. - Nhận định 4: đúng.

 

0.5 × 2 ý

 

0.25 × 4 ý

 

Câu 4

a

 

 

b

 

- Thử kết quả: Lấy diêm đốt cháy que đóm / mở hé tấm kính đưa nhanh que đóm vào miệng cốc to thì thấy que đóm tắt ngay.

- Giải thích: Khi không có ánh sáng, cây xanh hô hấp đã lấy hết khí oxi trong cốc lớn nên que đóm đang cháy bị tắt ngay.

 

Sơ đồ: (sai 1 thành phần trừ 0,5đ)

Chất hữu cơ + Khí ôxi Năng lượng + Khí cacbônic + Hơi nước

 

0.75

 

0.75

 

 

1.0

 

Tổng điểm

10.0


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164