MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ tư, 19/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 301

SỬ 6

Câu 1

(2,5 điểm)

a.

Hình 1.1. Bánh Chưng, bánh Giầy.

Hình 1.2. Trầu cau

b.

Nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh Chưng, bánh Giầy thờ cúng ông bà tổ tiên.

c.  

- Tưởng nhớ cội nguồn tổ tiên dân tộc, các vua Hùng có công dựng nước.

- đó là ngày: 10/3 âm lịch hàng năm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 2

(2,5 điểm)

a.

- hình thành những bộ lạc, công việc sản xuất phát triển

- giải quyết vấn đề thủy lợi bảo vệ mùa màng.

- xung đột xảy ra không chỉ giữa người Lạc Việt và các tộc khác mà còn giữa các bộ lạc Lạc Việt với nhau

b.

- Khoảng thế kỉ VII TCN

 

- Bạch Hạc (Phú Thọ)

(1,5 điểm)

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

(0,5 điểm)

0,5 điểm

(0,5 điểm)

0,5 điểm

Câu 3

(3 điểm)

a.

Đời sống vật chất

- Biết cải tiến công cụ đá từ ghè đẽo thô sơ đến mài cho nhẵn, sắc (rìu, bôn, chày)

- Biết dùng tre, gỗ, xương, sừng, đồ gốm làm công cụ.

- Biết trồng trọt và chăn nuôi

* Đời sống tinh thần:

- Biết làm đồ trang sức, vẽ hình mô tả cuộc sống.

- Hình thành phong tục tập quán: chôn công cụ sản xuất theo người chết.

b.

HS trình bày theo quan điểm cá nhân.

GV chấm điểm dựa trên lập luận của HS.

(2,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

 

 

 

 

 

 

(0,5 điểm)

Câu 4

(2 điểm)

 

Từ thời nguyên thủy

Đến thời nhà nước Văn Lang

Công cụ bằng đá

Công cụ bằng kim loại

Sống trong hang động

Sống ở nhà sàn

Sống theo từng nhóm

Sống thành bộ lạc

Sống du canh, du cư

Sống định cư lâu dài

 

(2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164