NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ tư, 12/5/2021, 18:20
Lượt đọc: 242

Chuyên đề môn Địa lý (từ 13/05 đến 19/05/2021)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÝ

  1. Thời gian: Từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2021.
  2. Mã lớp:

Lớp

Mã G-Classroom

14/5/2021

Mã G-Classroom

17/5/2021

Mã G-Classroom

19/5/2021

Ghi chú

Khối 6

 

AO6FHZE

AO6FHZE

 

7/2,7/4

I44SJ37

 

ZLWLH5H

 

7/1,7/3,7/5

NPVIQF4

 

 

 

Khối 8

DI6XZ4R

 

DI6XZ4R

 

9/1,9/3,9/5

 

TGB6PWP

 

 

9/2, 9/4

 

LY6JS7M

 

 

 

 

86