Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ ba, 5/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 145

Tự đánh giá sau KDCL (lần 1)

Cập nhật 05/03/2020

1. QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá - Kế hoạch tự đánh giá2. Báo cáo tự đánh giá năm học 2018-2019

164