MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ sáu, 1/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 126

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Năm học 2017 – 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thực hiện theo chủ đề “Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn” và chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 của Hội đồng đội quận Tân Bình.

- Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017, xây dựng phương hướng hoạt động cho năm học 2017 – 2018 và bầu BCH Chi đội mới.

- Thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Liên đội THCS Phạm Ngọc Thạch.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Ngày 14/09/2017.( Vào thứ 5 tiết Ngoài giờ lên lớp).

2. Địa điểm: Tại lớp học mỗi Chi đội.

3. Thành phần tham dự:

 • Đại biểu mời TPT, CĐ, BGH.
 • Anh (Chị) phụ trách Chi đội.
 • Toàn thể Đội viên của Chi đội.

III. NỘI DUNG:

 1. Báo cáo kết quả công tác của Chi đội năm học 2016–2017 (riêng khối 6 không có phần này)
 2. Thông qua chương trình hoạt động năm học 2017 – 2018.
 3. Bầu BCH Chi Đội mới nhiệm kỳ 2017 – 2018.

IV. CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Văn nghệ chào mừng.
 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và chương trình hoạt động năm học 2017– 2018.
 4. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết và Phương hướng hoạt động.
 5. BCH Chi đội cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ và bầu BCH Chi đội mới.
 6. BCH Chi đội mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
 7. Trình bày d thảo Nghị quyết Đại hội.
 8. Chi đội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
 9. Bế mạc.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

 • Ngày 8/09/2017 : Trình kế hoạch.
 • Ngày 11/09/2017 : Triển khai kế hoạch tới các chi Đội.
 • Ngày 14/09 /2017 : Tổ chức hội nghị ở các Chi đội.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88