MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ sáu, 1/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 418

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2017 – 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện theo chủ đề “Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn về chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 của Hội đồng đội quận Tân Bình.

- Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017, xây dựng phương hướng hoạt động cho năm học 2017 – 2018 và bầu BCH Liên đội mới.

- Thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Phạm Ngọc Thạch.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ

 1. Thời gian: Từ 9h30 đến 11h15, thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017.
 2. Địa điểm: Hội trường THCS Phạm Ngọc Thạch.
 3. Thành phần tham dự:

- Đại biểu HĐĐ, TPT các trường.

- BGH, Chi bộ, Công Đoàn, Chi Đoàn.

- Đại diện BCH các chi Đội của LĐ THCS Phạm Ngọc Thạch (mỗi chi đội cử 1-2 đội viên tham gia).

III. NỘI DUNG

- Báo cáo kết quả công tác của Liên đội nhiệm kỳ 2016 - 2017.

- Thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2018.

- Bầu BCH Liên Đội mới nhiệm kỳ 2017 – 2018.

IV. CHƯƠNG TRÌNH

 1. Văn nghệ.
 2. Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
 4. Bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.
 5. Đoàn chủ tịch công bố chương trình làm việc của Đại hội.
 6. Thông qua báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và dự thảo chương trình hoạt động năm học 2017 – 2018.
 7. Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội của lãnh đạo.
 8. Thảo luận - góp ý – biểu quyết các nội dung của báo cáo tổng kết 2016 – 2017 và phương hướng năm học 2017 – 2018.
 9. Ban chỉ huy liên Đội cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.
 10. Bầu ban chỉ huy liên Đội mới và bầu Liên Đội trưởng.
 11. Ban chỉ huy liên Đội mới ra mắt nhận nhiệm vụ.
 12. Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội; đại hội biểu quyết thông qua.
 13. Chào cờ bế mạc.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 15/ 9/2017: Trình kế hoạch.

- Ngày 18/9/2017:  Triển khai kế hoạch tới các chi Đội.

- Ngày 21/ 9/2017:  Đại hội trù bị.

- Ngày 23/9/2017: Tổ chức đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164