NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ tư, 3/2/2021, 7:24
Lượt đọc: 422

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 01/02 đến 06/02/2021)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

F6JDZFF

RYJZMHU

Y5AYHOR

7WTCQUK

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/02/2021.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

2YWI3PZ

4UT7QSA

X4ATFH6

W5UDX3Q

 

86