Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ hai, 1/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 608

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 01/6 đến 06/06/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

ld6sps2

263rpys

uvviqzz

4upcwhx

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

qvd6owj

lwk47aq

 

 


87