Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ hai, 4/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 516

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 04/5 đến 09/5/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

g4zryw6

dg4bvbz

7f3zynq

ybcbrip

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

mdb3fmt

wgdgrev

4wwtfg2

sk43oy4


87