NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ hai, 4/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 528

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 04/5 đến 09/5/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

g4zryw6

dg4bvbz

7f3zynq

ybcbrip

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

mdb3fmt

wgdgrev

4wwtfg2

sk43oy4


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86