NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ hai, 6/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 455

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 06/4 đến 11/4/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 11/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

cum34hg

zo32n5u

ey4yddj

oofrjjv

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 11/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

pu6sywn

ssjmgpy

bxyfgwa

y3wittb

86