Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ hai, 11/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 552

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 11/5 đến 16/5/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

hq6ouq5

l6oi3mo

6kbzuwn

g7bbcsk

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

q4d2r57

vrs5ll4

bumfbce

sxjftst


87