NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ tư, 12/5/2021, 18:27
Lượt đọc: 264

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 13/05 đến 19/05/2021)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2021.
  2. Mã lớp:

Lớp

Mã G-Classroom

Ghi chú

6A1,6A3,6A5

 

 

6A2, 6A7

RNOZYQX

 

6A4, 6A6

HRDNE5K

 

Khối 7

VSGGU3M

 

Khối 8

Y5AYHOR

 

Khối 9

YUWPVSN

Dành cho HS không thi lớp 10

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2021.
  2. Mã lớp:

Lớp

Mã G-Classroom

Ghi chú

Khối 6

42FIVNE

 

Khối 7

VKGPJNH

 

Khối 8

GI2AFAS

 

Khối 9

WLT6XJL

 

 

 

86