Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 606

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 13/4 đến 18/4/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

aslalfh

64gtpkd

q3c7ymp

2iphb2x

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

ccjbw3l

b5mdzx5

vhnbswx

rchjt2z


87