NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ ba, 16/2/2021, 10:10
Lượt đọc: 700

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 15/02 đến 20/02/2021)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 20/02/2021.
  2. Mã lớp:

Lớp

Mã G-Classroom

Ghi chú

6A1,6A3,6A5

JJZKPY3

 

6A2, 6A7

JJZKPY3

 

6A4, 6A6

HRDNE5K

 

Khối 7

3OATRBI

 

8A2,8A3,8A6

MYPZN5O

 

8A1, 8A4,8A5

Y5AYHOR

 

Khối 9

VA6TAA6

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 20/02/2021.
  2. Mã lớp:

Lớp

Mã G-Classroom

Ghi chú

Khối 6

 

 

Khối 7

 

 

Khối 8

VHNBSWX

 

Khối 9

 

 

 

 

86