NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ hai, 18/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 543

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 18/5 đến 23/5/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

2wamse3

i74ptvb

mhrmupk

ocz33qf

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

tvfcoxn

5y7q5hl

gi2afas

wlt6xjl


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164