NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ hai, 20/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 555

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 20/4 đến 25/4/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

sgb7lyk

zrb4m3w

5gfwpga

ejjjdb4

 

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

uh3fher

hfsgowo

dsor362

ioqjusg


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164