NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ hai, 25/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 456

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 25/5 đến 30/5/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 23/5/2020 đến ngày 30/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

i5yzxmq

y5op2v5

adnhod6

ugkxzyo

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 23/5/2020 đến ngày 30/5/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

yczcswq

3ccuk77

7owg4gc

srpd7p7


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164