Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 523

Chuyên đề môn Ngoại ngữ (từ 27/4 đến 02/5/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 02/05/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

nic5x5l

jx6dmts

twnkhzc

sqfod3k

 

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 02/05/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

tgsv4zj

m2qbu5q

yzbgxfn

nuqpcg4


87