Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ hai, 23/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 564

Chuyên đề Ngoại ngữ (Từ 23/3/2020 đến 28/3/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

cldkvdi

jfwpyey

yq6mow4

hfugh5o

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

6yz2i4b

kbgvgni

uizrvci

jtdg3uc

 

87