NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ hai, 30/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 435

Chuyên đề Ngoại ngữ (Từ 30/3 đến 04/4/2020)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH

  1. Thời gian: Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 04/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

6ripwnq

ol5liur

gfzjwoy

23sgeck

 

 

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG TRUNG

  1. Thời gian: Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 04/4/2020.
  2. Mã lớp:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

gl2qgug

fzv5j3h

s22p273

5xtvmfp


86