MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ ba, 17/1/2017, 0:0
Lượt đọc: 2583

Lễ công nhận Trường THCS Phạm Ngọc Thạch đạt chất lượng giáo dục.

Ngày 17/01/2017, trường THCS Phạm Ngọc Thạch long trọng tổ chức lễ công nhận đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1.

DÀN CHÀO ĐÓN ĐẠI BIỂU


CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ
CHÀO CỜ

TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU


ÔNG NGUYỄN MINH HOÀNG - PHÓ PHÒNG KT&KĐCLGD SỞ GD TP.HCM


ÔNG TRẦN KHẮC HUY - TRƯỞNG PHÒNG GD QUẬN TÂN BÌNH


BÀ NGÔ HÀ QUỲNH TRÂM - HIỆU PHÓ TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GD QUẬN TÂN BÌNH


CÔ BÙI THỊ MINH TÂM - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH


BÀ NGÔ HÀ QUỲNH TRÂM PHÁT BIỂU


ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CÔNG NHẬN TỪ SỞ GD TP.HCM


ÔNG NGUYỄN MINH HOÀNG - PHÓ PHÒNG KT&KĐCLGD TẶNG HOA CHÚC MỪNG


BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG TIẾN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND Q.TB TẶNG HOA CHÚC MỪNG


ÔNG TRẦN KHẮC HUY - TRƯỞNG PHÒNG GD Q.TB TẶNG HOA CHÚC MỪNG


ÔNG NGUYỄN CHÍNH ỦY - CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC TẶNG HOA CHÚC MỪNG


ÔNG HỨA HỌC VĂN - PHÓ BAN ĐẠI DIỆN CMHS TẶNG HOA CHÚC MỪNG


CÔ PHẠM THỊ NGỌC ĐIỆP - TỔ NGỮ VĂN ĐỌC BÀI CẢM NGHĨ


EM LÊ THỊ PHƯƠNG - HỌC SINH LỚP 97 PHÁT BIỂU


ÔNG HỨA HỌC VĂN - BAN ĐẠI DIỆN CMHS PHÁT BIỂU


BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG TIẾN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND Q.TB PHÁT BIỂU


CÔ HIỆU TRƯỞNG BÙI THỊ MINH TÂM TIẾP NHẬN Ý KIẾN


VĂN NGHỆ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

TẬP THỂ SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG


BAN GIÁM HIỆU


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


CHI ĐOÀN


TỔ TOÁN


TỔ LÍ HÓA SINH


TỔ NGỮ VĂN


TỔ NGOẠI NGỮ


TỔ SỬ ĐỊA GDCD


TỔ CÔNG NGHỆ


TỔ VĂN THỂ MỸ


TỔ VĂN PHÒNGTác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164