Chào mừng bạn đến với website THCS Phạm Ngọc Thạch
Thứ tư, 9/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 884

Sơ kết phát thưởng HK1 năm học 2018-2019

DANH SÁCH HỌC SINH HẠNG I, II, III HỌC KÌ I NH 2018-2019

 

TT SoKT SKT LOP HO-TEN Nu Ngay sinh HL HK DANH HIEU HOC KY Hạng
1 0258 258 6A1 Nguyễn Khiếu An Khương Nam 19/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
2 0259 259 6A2 Võ Phạm Huỳnh Nhi Nữ 15/05/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
3 0260 260 6A3 Nguyễn Thùy Trang Nữ 21/06/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
4 0261 261 6A4 Đặng Lê Bảo Ngọc Nữ 28/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
5 0262 262 6A5 Chăng Phan Tuyền Nữ 10/04/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
6 0263 263 6A6 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 16/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
7 0264 264 7A1 Sú Huệ Mẫn Nữ 10/08/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
8 0265 265 7A2 Châu Ngọc Mẫn Nữ 19/03/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
9 0266 266 7A3 Lê Thị Như Nguyệt Nữ 18/12/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
10 0267 267 7A4 Nguyễn Đình Anh Kha Nam 07/02/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
11 0268 268 7A4 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 22/12/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
12 0269 269 7A5 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 05/05/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
13 0270 270 7A6 Hoàng Kim Long Nam 06/04/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
14 0271 271 7A7 Phan Thị Minh Anh Nữ 28/07/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
15 0272 272 7A7 Phạm Ngọc Linh Nữ 28/12/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
16 0273 273 8A1 Trần Thụy Minh Anh Nữ 21/12/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
17 0274 274 8A2 Lương Vĩnh Tuấn Nam 15/10/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
18 0275 275 8A3 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 05/04/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
19 0276 276 8A3 Trịnh Ngọc Nhi Nữ 18/07/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
20 0277 277 8A4 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/11/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
21 0278 278 8A4 Lê Hoàng Khánh Ly Nữ 20/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
22 0279 279 8A5 Dương Nguyễn Gia Hân Nữ 20/03/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
23 0280 280 8A6 Bàng Tú Hân Nữ 25/01/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
24 0281 281 8A7 Nguyễn Trần Bảo Trâm Nữ 29/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
25 0282 282 8A8 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 03/10/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
26 0283 283 8A9 Phạm Thùy Linh Nữ 15/12/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
27 0284 284 9A1 Đường Mỹ Lệ Nữ 29/07/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
28 0285 285 9A2 Phan Bội Ánh Nữ 19/02/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
29 0286 286 9A2 Nguyễn Thị Bích Phụng Nữ 10/11/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
30 0287 287 9A3 Trần Ngọc Gia An Nữ 15/09/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
31 0288 288 9A4 Lê Vũ Bảo Khương Nữ 28/08/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
32 0289 289 9A4 Nguyễn Xuân Mai Nữ 22/02/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
33 0290 290 9A6 Phạm Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 27/12/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
34 0291 291 9A7 Vòng Ý Lễ Nữ 01/08/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
35 0292 292 9A8 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 11/01/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
36 0293 293 9A8 Tô Vĩnh Tiến Nam 17/08/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhất
37 0294 294 6A1 Tăng Phương Mỹ Nữ 12/10/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
38 0295 295 6A2 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 05/04/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
39 0296 296 6A2 Nguyễn Thị Khánh Vy Nữ 16/04/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
40 0297 297 6A3 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 26/12/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
41 0298 298 6A4 Trần Thị Diệu Hiền Nữ 13/09/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
42 0299 299 6A4 Nguyễn Lê Phương Trâm Nữ 29/01/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
43 0300 300 6A5 Vòng Tuấn Kiệt Nam 27/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
44 0301 301 6A5 Huỳnh Tuyết Nhi Nữ 05/05/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
45 0302 302 6A5 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 14/11/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
46 0303 303 6A6 Lê Nguyễn Quốc Bảo Nam 29/10/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
47 0304 304 7A1 Huỳnh Gia Huy Nam 08/02/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
48 0305 305 7A1 Huỳnh Ngọc Trinh Nữ 19/08/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
49 0306 306 7A2 Trần Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 03/05/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
50 0307 307 7A3 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 23/11/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
51 0308 308 7A3 Phan Ngọc Cẩm Thy Nữ 01/03/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
52 0309 309 7A5 Hồ Thị Tuyết Ngân Nữ 18/07/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
53 0310 310 7A6 Phạm Thanh Mai Nữ 05/04/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
54 0311 311 8A1 Nguyễn Phúc Tấn Nam 25/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
55 0312 312 8A2 Trần Thùy Dung Nữ 02/05/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
56 0313 313 8A5 Phạm Ngọc Vân Nữ 04/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
57 0314 314 8A6 Huỳnh Thị Kim Loan Nữ 25/03/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
58 0315 315 8A7 Phan Thị Nhàn Nữ 22/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
59 0316 316 8A8 Trương Hoàng Duy Nam 02/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
60 0317 317 8A9 Lê Quốc Bảo Nam 05/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
61 0318 318 8A9 Lê Anh Kiệt Nam 06/12/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
62 0319 319 9A1 Chí San San Nữ 18/11/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I nhì
63 0320 320 6A1 Sẳm Gia Hân Nữ 11/03/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
64 0321 321 6A3 Nguyễn Gia Bảo Nam 13/10/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
65 0322 322 6A3 Ngô Thị Tường Vy Nữ 18/01/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
66 0323 323 6A6 Trương Công Trúc Diễm Nữ 06/09/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
67 0324 324 6A6 Trương Ngọc Thảo Nữ 03/06/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
68 0325 325 7A2 Nguyễn Võ Quỳnh Châu Nữ 23/09/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
69 0326 326 7A4 Tô Minh Trung Nam 04/05/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
70 0327 327 7A6 Trịnh Vỹ Triết Nam 22/01/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
71 0328 328 7A7 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 19/05/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
72 0329 329 8A1 Lù Thế Lực Nam 20/06/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
73 0330 330 8A2 Trương Lê Trúc Ly Nữ 14/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
74 0331 331 8A3 Lưu Gia Huy Nam 24/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
75 0332 332 8A5 Đặng Minh Khôi Nam 20/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
76 0333 333 8A6 Phan Gia Hân Nữ 17/02/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
77 0334 334 8A7 Tôn Thất Bình Nam 28/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
78 0335 335 8A8 Trương Thị Hồng Nhi Nữ 25/02/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
79 0336 336 9A1 Huỳnh Tuyết Linh Nữ 13/03/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
80 0337 337 9A2 Tsan Mỹ Phụng Nữ 08/10/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
81 0338 338 9A4 Nguyễn Đình Lợi Nam 27/06/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
82 0339 339 9A8 Lê Huỳnh Hà An Nữ 29/04/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba
83 0340 340 9A8 Huỳnh Tuấn Minh Nam 29/10/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I ba

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH TIÊN TIẾN 

HỌC KỲ I NH 2018-2019

TT SoKT SKT LOP HO-TEN Nu Ngay sinh HL HK DANH HIEU HOC KY
84 0341 341 6A1 Nguyễn Minh Hằng Nữ 07/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
85 0342 342 6A1 Nguyễn Cẩm Minh Nam 05/01/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
86 0343 343 6A1 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi Nữ 30/12/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
87 0344 344 6A1 Trương Tuyết Nhi Nữ 10/08/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
88 0345 345 6A1 Nguyễn Gia Phúc Nam 16/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
89 0346 346 6A2 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 08/11/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
90 0347 347 6A2 Nguyễn Lam Thanh Bình Nam 13/08/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
91 0348 348 6A2 Tô Duy Lương Nam 01/09/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
92 0349 349 6A2 Lê Thanh Ngân Nữ 12/03/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
93 0350 350 6A2 Võ Thiên Phong Nam 31/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
94 0351 351 6A2 Dương Ngọc Bảo Trân Nữ 15/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
95 0352 352 6A2 Dương Thị Khánh Vy Nữ 04/10/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
96 0353 353 6A2 Lê Thị Phương Vy Nữ 10/10/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
97 0354 354 6A3 Ngụy Thanh Hân Nữ 08/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
98 0355 355 6A3 Nguyễn Kim Lê Bảo Trân Nữ 13/05/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
99 0356 356 6A3 Nguyễn Cao Phương Trinh Nữ 12/11/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
100 0357 357 6A3 Phạm Đức Trọng Nam 01/11/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
101 0358 358 6A4 Nguyễn Thị Hồng Ánh Nữ 19/07/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
102 0359 359 6A5 Nguyễn Quốc Bảo Hân Nữ 26/09/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
103 0360 360 6A5 Phan Trà Đình Huy Nam 31/08/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
104 0361 361 6A5 Võ Lê Chí Nguyễn Nam 04/10/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
105 0362 362 6A5 Cún Toàn Thắng Nam 09/06/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
106 0363 363 6A5 Trương Ngọc Thúy Nữ 29/05/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
107 0364 364 6A6 Huỳnh Ngọc Lan Anh Nữ 15/04/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
108 0365 365 6A6 Trần Nguyễn Minh Châu Nữ 01/10/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
109 0366 366 6A6 Trương Thành Danh Nam 29/03/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
110 0367 367 6A6 Nguyễn Thị Thùy Giang Nữ 31/08/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
111 0368 368 6A6 Lê Công Hậu Nam 08/12/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
112 0369 369 6A6 Huỳnh Gia Huy Nam 02/03/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
113 0370 370 6A6 Vũ Quang Huy Nam 04/08/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
114 0371 371 6A6 Trương Minh Kiệt Nam 30/09/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
115 0372 372 6A6 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 13/12/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
116 0373 373 6A6 Huỳnh Nguyễn Trí Thiện Nam 31/03/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
117 0374 374 6A6 Tiêu Triệu Vy Nữ 26/12/2007 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
118 0375 375 7A1 Lư Thúy Dung Nữ 07/06/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
119 0376 376 7A1 Hồ Hạnh Nhi Nữ 02/07/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
120 0377 377 7A2 Lê Bá Dương Nam 10/02/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
121 0378 378 7A3 Hồ Thị Ngọc Như Nữ 29/03/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
122 0379 379 7A3 Phan Ngọc Cẩm Thơ Nữ 01/03/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
123 0380 380 7A6 Phạm Dương Nhật Anh Nam 25/04/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
124 0381 381 7A6 Nguyễn Ngọc Trúc Anh Nữ 10/03/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
125 0382 382 7A6 Ngô Bội Châu Nữ 21/09/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
126 0383 383 7A6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 26/05/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
127 0384 384 7A6 Phạm Lê Bảo Ngọc Nữ 31/10/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
128 0385 385 7A6 Hồ Tấn Minh Tú Nam 08/10/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
129 0386 386 7A7 Nguyễn Huỳnh Bảo Nam 22/08/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
130 0387 387 7A7 Lư Hữu Châu Nữ 10/06/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
131 0388 388 7A7 Trương Thùy Châu Nữ 13/06/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
132 0389 389 7A7 Lê Lý Văn Cường Nam 25/04/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
133 0390 390 7A7 Huỳnh Ngọc Khánh Đan Nữ 10/08/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
134 0391 391 7A7 Nguyễn Mỹ Kiều Giang Nữ 09/04/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
135 0392 392 7A7 Đoàn Phạm Thu Hoài Nữ 22/09/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
136 0393 393 7A7 Nguyễn Tuấn Hoàng Nam 05/11/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
137 0394 394 7A7 Nguyễn Quang Khánh Huy Nam 06/01/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
138 0395 395 7A7 Nguyễn Quốc Khánh Nam 18/01/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
139 0396 396 7A7 Nguyễn Hữu Việt Long Nam 19/01/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
140 0397 397 7A7 Nguyễn Đức Anh Nguyên Nam 28/05/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
141 0398 398 7A7 Võ Nguyễn Huỳnh Như Nữ 16/06/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
142 0399 399 7A7 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 29/06/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
143 0400 400 7A7 Nguyễn Hoàng Phát Nam 20/02/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
144 0401 401 7A7 Hồng Minh Sang Nam 19/11/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
145 0402 402 7A7 Nguyễn Nguyên Tân Nam 18/06/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
146 0403 403 7A7 Nguyễn Thị Đoan Trinh Nữ 19/02/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
147 0404 404 7A7 Phan Anh Tuấn Nam 05/09/2006 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
148 0405 405 8A3 Nguyễn Minh Cẩm Nam 16/03/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
149 0406 406 8A3 Bùi Thị Quỳnh Giang Nữ 07/04/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
150 0407 407 8A3 Nguyễn Đức Bảo Hưng Nam 31/05/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
151 0408 408 8A3 Nguyễn Lê Thùy Linh Nữ 02/10/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
152 0409 409 8A3 Trịnh Yến Nhi Nữ 18/07/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
153 0410 410 8A3 Phù Hải Sơn Nam 4/05/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
154 0411 411 8A5 Nguyễn Tử Hoàng Nam 07/11/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
155 0412 412 8A5 Võ Ngọc Khải Nam 23/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
156 0413 413 8A5 Võ Anh Khoa Nam 10/05/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
157 0414 414 8A5 Tsan Xuân Mai Nữ 03/07/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
158 0415 415 8A5 Nguyễn Trần Thanh Thảo Nữ 12/10/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
159 0416 416 8A6 Bùi Gia Bảo Nam 14/02/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
160 0417 417 8A6 Châu Thảo Uyên Nữ 29/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
161 0418 418 8A8 Võ Hoàng Tuấn Nam 11/04/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
162 0419 419 8A9 Nguyễn Phương Hồng Ánh Nữ 08/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
163 0420 420 8A9 Thiều Chí Bảo Nam 06/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
164 0421 421 8A9 Huỳnh Gia Bảo Nam 18/03/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
165 0422 422 8A9 Phạm Tiến Đạt Nam 11/07/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
166 0423 423 8A9 Nguyễn Thanh Hồ Nam 13/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
167 0424 424 8A9 Nguyễn Ngọc Khiêm Nam 01/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
168 0425 425 8A9 Tạ Đức Kiên Nam 26/03/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
169 0426 426 8A9 Nguyễn Trần Trung Lĩnh Nam 26/10/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
170 0427 427 8A9 Nguyễn Mai Hồng Loan Nữ 01/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
171 0428 428 8A9 Phạm Nguyễn Quỳnh Nghi Nữ 19/05/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
172 0429 429 8A9 Lê Trọng Nghĩa Nam 01/02/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
173 0430 430 8A9 Võ Hồng Ngọc Nữ 23/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
174 0431 431 8A9 Tạ Minh Hoàng Nguyên Nam 30/12/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
175 0432 432 8A9 Lý Kỳ Nguyên Nam 17/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
176 0433 433 8A9 Trần Nguyễn Hoàng Nhân Nam 04/03/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
177 0434 434 8A9 Phạm Tấn Phát Nam 24/09/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
178 0435 435 8A9 Trương Mỹ Quỳnh Nữ 05/12/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
179 0436 436 8A9 Phan Như Quỳnh Nữ 27/05/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
180 0437 437 8A9 Nguyễn Xuân Quỳnh Nữ 15/08/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
181 0438 438 8A9 Trần Hoàng Thắng Nam 13/12/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
182 0439 439 8A9 Lê Hồ Ngọc Thiên Nữ 25/04/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
183 0440 440 8A9 Trần Minh Thông Nam 06/12/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
184 0441 441 8A9 Nguyễn Tấn Thống Nam 11/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
185 0442 442 8A9 Lê Trần Ngọc Thúy Nữ 15/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
186 0443 443 8A9 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 12/10/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
187 0444 444 8A9 Phan Minh Triết Nam 19/01/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
188 0445 445 8A9 Nguyễn Anh Tú Nam 15/10/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
189 0446 446 8A9 Trương Gia Uy Nam 14/02/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
190 0447 447 8A9 Phan Huỳnh Thúy Vy Nữ 14/06/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
191 0448 448 8A9 Dương Hạnh Xuân Nữ 13/04/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
192 0449 449 8A9 Huỳnh Như Ý Nữ 11/03/2005 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
193 0450 450 9A2 Huỳnh Ngọc Dung Nữ 21/09/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
194 0451 451 9A8 Trần Thị Kim Dung Nữ 27/05/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
195 0452 452 9A8 Phan Như Đan Nữ 02/02/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
196 0453 453 9A8 Nguyễn Chánh Huy Nam 04/03/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
197 0454 454 9A8 Vòng Đình Huy Nam 28/03/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
198 0455 455 9A8 Đặng Thái Bảo Hưng Nam 15/02/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
199 0456 456 9A8 Đặng Nguyễn Tiến Hưng Nam 02/02/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
200 0457 457 9A8 Lê Thanh Khải Nam 19/11/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
201 0458 458 9A8 Nguyễn Văn Khiêm Nam 11/12/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
202 0459 459 9A8 Lê Trung Kiên Nam 22/08/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
203 0460 460 9A8 Lại Kim Linh Nữ 01/05/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
204 0461 461 9A8 Nguyễn Thanh Thùy Linh Nữ 18/03/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
205 0462 462 9A8 Nguyễn Vương Ánh Minh Nữ 01/12/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
206 0463 463 9A8 Đoàn Nhật Nam Nam 04/01/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
207 0464 464 9A8 Hứa Tôn Nhàn Nữ 12/09/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
208 0465 465 9A8 Ngô Nhật Ninh Nam 03/01/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
209 0466 466 9A8 Phạm Thanh Phú Nam 19/11/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
210 0467 467 9A8 Đinh Hoàng Quân Nam 30/10/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
211 0468 468 9A8 Tạ Thị Ngọc Quyên Nữ 29/10/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
212 0469 469 9A8 Hồ Trần Nhật Quyền Nam 20/09/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
213 0470 470 9A8 Trần Thúy Quỳnh Nữ 23/12/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
214 0471 471 9A8 Hoàng Thị Ngọc Tâm Nữ 11/06/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
215 0472 472 9A8 Nguyễn Phát Tâm Nam 24/01/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
216 0473 473 9A8 Phạm Đào Nhật Thuyên Nam 01/11/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
217 0474 474 9A8 Lê Thị Thùy Trang Nữ 10/07/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
218 0475 475 9A8 Lê Thị Ngọc Trinh Nữ 04/03/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
219 0476 476 9A8 Ngô Lê Việt Trường Nam 16/01/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
220 0477 477 9A8 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 14/05/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
221 0478 478 9A8 Võ Thị Khánh Vy Nữ 24/03/2004 Giỏi Tốt Học sinh giỏi Học kỳ I
222 0479 479 6A1 Đường Giai Kiệt Nam 07/03/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
223 0480 480 6A1 Hồ Hoa Kim Nam 23/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
224 0481 481 6A1 Nguyễn Gia Linh Nữ 28/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
225 0482 482 6A1 Hoàng Nhật Phong Nam 18/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
226 0483 483 6A1 Trần Tăng Quốc Phong Nam 11/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
227 0484 484 6A1 Lâm Hữu Thành Nam 24/08/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
228 0485 485 6A1 Trương Chí Thành Nam 27/02/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
229 0486 486 6A1 Lý Hồng Trinh Trinh Nữ 09/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
230 0487 487 6A1 Phan Thị Cát Tường Nữ 03/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
231 0488 488 6A1 Phạm Gia Vinh Nam 27/01/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
232 0489 489 6A2 Lê Văn Gia Bảo Nam 23/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
233 0490 490 6A2 Phạm Quỳnh Giao Nữ 28/09/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
234 0491 491 6A2 Nguyễn Kim Ngọc Hân Nữ 04/08/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
235 0492 492 6A2 Lê Thu Hiền Nữ 29/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
236 0493 493 6A2 Nguyễn Thanh Hiền Nam 08/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
237 0494 494 6A2 Diệp Từ Huy Nam 28/05/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
238 0495 495 6A2 Trần Gia Huy Nam 28/06/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
239 0496 496 6A2 Lê Thế Hưng Nam 15/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
240 0497 497 6A2 Châu Nguyễn Hy Nam 20/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
241 0498 498 6A2 Trần Nguyên Khang Nam 11/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
242 0499 499 6A2 Nguyễn Hoàng Trúc Linh Nữ 11/09/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
243 0500 500 6A2 Trần Lê Phương Nghi Nữ 11/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
244 0501 501 6A2 Nguyễn Tấn Nguyên Nam 12/05/2007 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
245 0502 502 6A2 Lý Minh Phát Nam 21/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
246 0503 503 6A2 Trần Như Quỳnh Nữ 13/01/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
247 0504 504 6A2 Lê Đình Thiện Nam 20/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
248 0505 505 6A2 Ngô Thanh Xuân Trúc Nữ 28/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
249 0506 506 6A2 Nguyễn Minh Uyên Nữ 08/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
250 0507 507 6A2 Lý Phạm Hải Yến Nữ 07/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
251 0508 508 6A3 Phạm Quốc An Nam 29/03/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
252 0509 509 6A3 Đỗ Quốc Bình Nam 25/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
253 0510 510 6A3 Cổ Nguyễn Thanh Đồng Nam 29/01/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
254 0511 511 6A3 Phạm Gia Hân Nữ 20/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
255 0512 512 6A3 Huỳnh Ngọc Kim Hoa Nữ 16/08/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
256 0513 513 6A3 Bùi Quang Huy Nam 24/01/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
257 0514 514 6A3 Phan Hoàng Văn Huy Nam 09/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
258 0515 515 6A3 Đặng Tiến Hưng Nam 19/06/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
259 0516 516 6A3 Bùi Đăng Khoa Nam 13/03/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
260 0517 517 6A3 Đoàn Gia Long Nam 10/05/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
261 0518 518 6A3 Lê Hải Minh Nam 28/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
262 0519 519 6A3 Lương Thị Kiều My Nữ 22/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
263 0520 520 6A3 Trương Ngọc Lan My Nữ 22/02/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
264 0521 521 6A3 Dương Hồng Ngọc Nữ 23/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
265 0522 522 6A3 Đào Thụy Yến Nhi Nữ 20/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
266 0523 523 6A3 Đặng Mỹ Tâm Nữ 20/09/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
267 0524 524 6A3 Hà Trọng Tấn Nam 28/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
268 0525 525 6A3 Hồ Thị Anh Thơ Nữ 28/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
269 0526 526 6A3 Nguyễn Trần Hương Uyên Nữ 16/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
270 0527 527 6A3 Đoàn Nguyễn Tường Vy Nữ 23/09/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
271 0528 528 6A3 Nguyễn Võ Tường Vy Nữ 19/09/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
272 0529 529 6A3 Tạ Thảo Vy Nữ 19/02/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
273 0530 530 6A4 Hoàng Tuyết Anh Nữ 26/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
274 0531 531 6A4 Lê Hữu Tuấn Anh Nam 20/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
275 0532 532 6A4 Trương Thành Đạt Nam 20/12/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
276 0533 533 6A4 Huỳnh Minh Đức Nam 06/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
277 0534 534 6A4 Giêng Thiên Hồng Nữ 21/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
278 0535 535 6A4 Nguyễn Quốc Huy Nam 03/01/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
279 0536 536 6A4 Đào Tấn Kiệt Nam 28/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
280 0537 537 6A4 Ngô Cẩm Ly Nữ 28/12/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
281 0538 538 6A4 Nùng Quang Minh Nam 31/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
282 0539 539 6A4 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 11/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
283 0540 540 6A4 Trần Thị Tuyết Như Nữ 12/02/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
284 0541 541 6A4 Hồ Hữu Minh Quang Nam 22/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
285 0542 542 6A4 Nguyễn Chí Tâm Nam 26/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
286 0543 543 6A4 Ván Độ Thành Nam 16/05/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
287 0544 544 6A4 Tạ Thị Phương Thảo Nữ 02/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
288 0545 545 6A4 Nguyễn Lê Hoài Thương Nữ 19/03/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
289 0546 546 6A4 Đỗ Ngọc Cẩm Tú Nữ 23/05/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
290 0547 547 6A4 Trần Mộng Thúy Vy Nữ 12/06/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
291 0548 548 6A5 Hồ Ngọc Anh Nữ 08/03/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
292 0549 549 6A5 Phan Tuấn Anh Nam 28/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
293 0550 550 6A5 Nguyễn Ngọc Công Danh Nam 02/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
294 0551 551 6A5 Nguyễn Quốc Duy Nam 30/06/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
295 0552 552 6A5 Đào Ngọc Hải Nam 21/09/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
296 0553 553 6A5 Võ Nguyễn Minh Hoàng Nam 06/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
297 0554 554 6A5 Trương Bảo Ngọc Nữ 25/09/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
298 0555 555 6A5 Võ Đại Phát Nam 17/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
299 0556 556 6A5 Phùng Kim Phụng Nữ 25/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
300 0557 557 6A5 Liều Sì Thanh Nam 23/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
301 0558 558 6A5 Phan Vũ Anh Thắng Nam 01/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
302 0559 559 6A5 Phan Vũ Anh Thư Nữ 01/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
303 0560 560 6A5 Hồ Phan Xuân Trúc Nữ 27/04/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
304 0561 561 6A5 Trần Nguyễn Mỹ Vy Nữ 21/01/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
305 0562 562 6A6 Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Nữ 04/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
306 0563 563 6A6 Nghiêm Ngọc Liên Nữ 15/08/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
307 0564 564 6A6 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 12/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
308 0565 565 6A6 Phan Trần Yến Nhi Nữ 06/02/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
309 0566 566 6A6 Phạm Tiến Phát Nam 26/07/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
310 0567 567 6A6 Nguyễn Võ Hoàng Phú Nam 23/03/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
311 0568 568 6A6 Nguyễn Võ Hoàng Quân Nam 27/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
312 0569 569 6A6 Gịp Hoằnh Thân Nam 10/03/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
313 0570 570 6A6 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 12/11/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
314 0571 571 6A6 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 15/10/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
315 0572 572 6A6 Võ Nguyễn Bảo Yến Nữ 02/08/2007 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
316 0573 573 7A1 Mã Quang Phi Công Nam 13/05/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
317 0574 574 7A1 Sú Thế Kiệt Nam 31/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
318 0575 575 7A1 Gịp Huệ Linh Nữ 31/05/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
319 0576 576 7A1 Gịp Kiến Luân Nam 18/03/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
320 0577 577 7A1 Lưu Phú Quốc Minh Nam 05/02/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
321 0578 578 7A1 Bùi Kiến Phát Nam 25/08/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
322 0579 579 7A1 Mã Hồng Kim Phụng Nữ 29/06/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
323 0580 580 7A1 Liu Mỹ Vy Nữ 13/11/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
324 0581 581 7A2 Trịnh Thị Mỹ Ái Nữ 09/08/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
325 0582 582 7A2 Phạm Thị Huỳnh Anh Nữ 19/11/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
326 0583 583 7A2 Trần Ngọc Gia Huy Nam 29/09/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
327 0584 584 7A2 Nguyễn Đỗ Đăng Khoa Nam 06/08/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
328 0585 585 7A2 A Xuân Phương Nam 04/06/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
329 0586 586 7A2 Lý Minh Tài Nam 27/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
330 0587 587 7A2 Trắng Tú Thanh Nữ 26/05/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
331 0588 588 7A2 Nguyễn Thụy Huyền Trân Nữ 20/02/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
332 0589 589 7A3 Nguyễn Hoàng Diệu Nữ 08/05/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
333 0590 590 7A3 Phạm Phát Đạt Nam 13/01/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
334 0591 591 7A3 Nguyễn Quốc Kiệt Nam 22/01/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
335 0592 592 7A3 Vũ Ngọc Xuân Nghi Nữ 26/12/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
336 0593 593 7A3 Hoàng Đào Anh Quốc Nam 30/12/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
337 0594 594 7A3 Lâm Tú Quyên Nữ 20/07/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
338 0595 595 7A3 Phạm Duy Tân Nam 03/03/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
339 0596 596 7A3 Hồ Trung Tín Nam 17/03/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
340 0597 597 7A4 Hồ Nguyễn Minh Anh Nữ 09/06/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
341 0598 598 7A4 Ngô Gia Bảo Nam 07/09/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
342 0599 599 7A4 Lưu Vĩnh Phước Bảo Kính Nam 09/06/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
343 0600 600 7A4 Nguyễn Dũng Phát Nam 30/08/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
344 0601 601 7A4 Đinh Võ Thanh Sang Nam 20/01/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
345 0602 602 7A4 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 11/08/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
346 0603 603 7A4 Tăng Triệu Anh Thư Nữ 06/05/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
347 0604 604 7A4 Đàm Minh Thy Thy Nữ 14/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
348 0605 605 7A4 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 05/12/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
349 0606 606 7A4 Trương Bội Trân Nữ 09/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
350 0607 607 7A4 Đinh Nguyễn Khánh Uyên Nữ 03/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
351 0608 608 7A5 Nguyễn Ngọc Mai Anh Nữ 28/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
352 0609 609 7A5 Lê Hoàng Thiên Bảo Nam 26/10/2006 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
353 0610 610 7A5 Trần Hoài Bảo Nam 19/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
354 0611 611 7A5 Nguyễn Văn Duy Nam 05/03/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
355 0612 612 7A5 Dương Thị Mỹ Hoa Nữ 22/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
356 0613 613 7A5 Phan Nguyễn Phi Hùng Nam 30/01/2006 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
357 0614 614 7A5 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 20/11/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
358 0615 615 7A5 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 31/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
359 0616 616 7A5 Trần Hữu Phước Nam 23/06/2006 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
360 0617 617 7A5 Ngô Hoàng Sang Nam 11/03/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
361 0618 618 7A5 Võ Cao Anh Thư Nữ 20/07/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
362 0619 619 7A5 Lưu Thủy Tiên Nữ 30/07/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
363 0620 620 7A5 Trần Nguyễn Minh Tú Nữ 08/03/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
364 0621 621 7A5 Trương Tuấn Việt Nam 06/07/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
365 0622 622 7A6 Nguyễn Trần Ngọc Hoàng Anh Nam 09/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
366 0623 623 7A6 Trần Đông Nguyên Di Nữ 14/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
367 0624 624 7A6 Nguyễn Ngọc Đạt Nam 18/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
368 0625 625 7A6 Nguyễn Quỳnh Kha Nam 02/08/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
369 0626 626 7A6 Đỗ Tấn Lễ Nam 31/05/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
370 0627 627 7A6 Musasa Lay Man Nam 11/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
371 0628 628 7A6 Nguyễn Hoàng Minh Nam 24/07/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
372 0629 629 7A6 Lình Phương Nghi Nữ 07/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
373 0630 630 7A6 Đặng Thị Yến Ngọc Nữ 21/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
374 0631 631 7A6 Cao Khải Nguyên Nam 16/12/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
375 0632 632 7A6 Nguyễn Ngô Quỳnh Như Nữ 19/10/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
376 0633 633 7A6 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 02/12/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
377 0634 634 7A6 Võ Ngọc Trung Nam 09/04/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
378 0635 635 7A7 Lê Nhĩ Khang Nam 08/11/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
379 0636 636 7A7 Võ Thị Tuyết Trinh Nữ 21/01/2006 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
380 0637 637 8A1 Sển Tấn An Nam 16/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
381 0638 638 8A1 Hoàng Võ Quế Anh Nữ 03/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
382 0639 639 8A1 Sin Hỷ Kiệt Nam 05/09/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
383 0640 640 8A1 Phùng Huệ Linh Nữ 15/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
384 0641 641 8A1 Tsàn Đức Lực Nam 16/07/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
385 0642 642 8A1 Cháu Kỳ Phát Nam 03/09/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
386 0643 643 8A1 Hỷ Hào Tân Nam 04/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
387 0644 644 8A1 Chao Chạc Thành Nam 22/02/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
388 0645 645 8A1 Phan Như Ý Nữ 01/06/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
389 0646 646 8A2 Bùi Kim Vân Anh Nữ 26/07/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
390 0647 647 8A2 Nguyễn Tuấn Anh Nam 17/08/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
391 0648 648 8A2 Nguyễn Gia Hân Nữ 19/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
392 0649 649 8A2 Trang Gia Hân Nữ 08/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
393 0650 650 8A2 Huỳnh Phan Ngọc Linh Nữ 12/05/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
394 0651 651 8A2 Phạm Thái Phương Ngân Nữ 30/03/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
395 0652 652 8A2 Trần Ngọc Nguyên Nam 30/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
396 0653 653 8A2 Lâm Mỹ Quân Nữ 01/01/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
397 0654 654 8A2 Nguyễn Minh Thủy Nữ 05/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
398 0655 655 8A2 Phạm Quốc Trung Nam 27/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
399 0656 656 8A3 Trần Minh Dũng Nam 02/06/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
400 0657 657 8A3 Nguyễn Tấn Đức Nam 14/05/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
401 0658 658 8A3 Nguyễn Hoàng Minh Khang Nam 10/07/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
402 0659 659 8A3 Nguyễn Hoàng Khang Minh Nam 17/09/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
403 0660 660 8A3 Lại Huỳnh Kim Ngân Nữ 24/01/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
404 0661 661 8A3 Phạm Thị Hồng Nguyên Nữ 26/05/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
405 0662 662 8A3 Nguyễn Thị Hoàng Thơ Nữ 02/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
406 0663 663 8A3 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 04/07/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
407 0664 664 8A3 Phạm Thanh Thưởng Nam 14/10/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
408 0665 665 8A3 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 09/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
409 0666 666 8A4 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 08/09/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
410 0667 667 8A4 Cao Lê Anh Bằng Nam 06/08/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
411 0668 668 8A4 Võ Ngọc Diên Nữ 27/07/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
412 0669 669 8A4 Lềnh Vĩnh Đạt Nam 11/07/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
413 0670 670 8A4 Trần Hà Giang Nữ 04/07/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
414 0671 671 8A4 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 07/06/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
415 0672 672 8A4 Phan Trà Phúc Huy Nam 24/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
416 0673 673 8A4 Mạc Tiểu Khải Nam 19/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
417 0674 674 8A4 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 17/09/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
418 0675 675 8A4 Hồ Hữu Nhân Nam 20/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
419 0676 676 8A4 Huỳnh Tuyết Nhi Nữ 07/06/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
420 0677 677 8A4 Nguyễn Phạm Như Quỳnh Nữ 19/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
421 0678 678 8A4 Hà Thúc Ngọc Thịnh Nam 19/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
422 0679 679 8A5 Lê Đức Bảo Nam 29/08/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
423 0680 680 8A5 Đặng Thành Đạt Nam 19/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
424 0681 681 8A5 Trương Lưu Ngọc Huỳnh Nam 20/03/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
425 0682 682 8A5 Phan Duy Kiên Nam 16/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
426 0683 683 8A5 Hồ Xuân Nhi Nữ 28/3/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
427 0684 684 8A5 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 28/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
428 0685 685 8A5 Huỳnh Thị Ngọc Nhung Nữ 21/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
429 0686 686 8A5 Hà Đỗ Thúc Phát Nam 04/05/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
430 0687 687 8A5 Quảng Minh Thành Nam 18/08/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
431 0688 688 8A5 Lưu Ngọc Trúc Uyên Nữ 19/01/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
432 0689 689 8A5 Hồ Khánh Vy Nữ 04/07/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
433 0690 690 8A6 Phạm Quốc Anh Nam 23/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
434 0691 691 8A6 Lê Đức Hải Nam 24/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
435 0692 692 8A6 Triệu Khánh Hưng Nam 05/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
436 0693 693 8A6 Nguyễn Văn Khải Nam 14/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
437 0694 694 8A6 Nguyễn Tấn Lộc Nam 29/03/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
438 0695 695 8A6 Nguyễn Quang Minh Nam 18/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
439 0696 696 8A6 Lê Ngọc Yến Nhi Nữ 24/05/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
440 0697 697 8A6 Huỳnh Nguyễn Anh Thư Nữ 28/05/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
441 0698 698 8A6 Nguyễn Hồng Thy Nữ 13/03/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
442 0699 699 8A6 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nữ 29/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
443 0700 700 8A6 Nguyễn Huỳnh Khánh Trình Nam 27/03/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
444 0701 701 8A6 Trần Thanh Tuyền Nữ 14/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
445 0702 702 8A6 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 19/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
446 0703 703 8A6 Lê Thanh Triệu Vỹ Nam 10/12/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
447 0704 704 8A6 Trần Thị Như Ý Nữ 21/03/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
448 0705 705 8A7 Lê Thành Đạt Nam 19/09/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
449 0706 706 8A7 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 03/03/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
450 0707 707 8A7 Trần Ngô Thành Đạt Nam 14/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
451 0708 708 8A7 Trần Quang Định Nam 13/07/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
452 0709 709 8A7 Lê Thị Song Giang Nữ 17/08/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
453 0710 710 8A7 Nguyễn Đăng Nhật Nam 03/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
454 0711 711 8A7 Nguyễn Chánh Phát Nam 04/08/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
455 0712 712 8A7 Đoàn Quý Nam 20/01/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
456 0713 713 8A7 Trần Thị Tâm Nữ 04/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
457 0714 714 8A7 Huỳnh Lê An Thịnh Nam 13/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
458 0715 715 8A7 Võ Phương Trinh Nữ 03/09/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
459 0716 716 8A7 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 30/03/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
460 0717 717 8A7 Nguyễn Thị Quỳnh Vy Nữ 31/03/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
461 0718 718 8A8 Nguyễn Gia Bình Nam 20/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
462 0719 719 8A8 Lê Thành Danh Nam 01/02/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
463 0720 720 8A8 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nữ 14/05/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
464 0721 721 8A8 Lại Nguyễn Trung Hiếu Nam 05/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
465 0722 722 8A8 Nguyễn Duy Khanh Nam 30/08/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
466 0723 723 8A8 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 24/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
467 0724 724 8A8 Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 11/3/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
468 0725 725 8A8 Huỳnh Văn Trọng Nam 28/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
469 0726 726 8A8 Đỗ Thị Ngọc Uyên Nữ 15/11/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
470 0727 727 8A8 Phan Thư Vân Nữ 25/08/2005 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
471 0728 728 8A8 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 21/10/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
472 0729 729 8A9 Lê Minh Hiệp Nam 21/01/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
473 0730 730 8A9 Võ Lê Phương Uyên Nữ 06/04/2005 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
474 0731 731 9A1 Châu Minh Cảnh Nam 15/11/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
475 0732 732 9A1 Tăng Diệu Đức Nam 28/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
476 0733 733 9A1 Tsằn Gia Linh Nữ 08/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
477 0734 734 9A1 Sẩm Thục My Nữ 17/12/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
478 0735 735 9A1 Vương Thùy Ngân Nữ 11/08/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
479 0736 736 9A1 Ngô Chí Phụng Nữ 01/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
480 0737 737 9A1 Vòng Bội San Nữ 09/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
481 0738 738 9A1 Hoàng Anh Tâm Nam 31/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
482 0739 739 9A2 Đặng Đức Anh Nam 05/08/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
483 0740 740 9A2 Nguyễn Hữu Chiến Nam 17/08/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
484 0741 741 9A2 Nguyễn Thành Du Nam 11/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
485 0742 742 9A2 Tăng Thị Mỹ Duyên Nữ 16/11/2003 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
486 0743 743 9A2 Trần Thái Tín Đạt Nam 12/04/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
487 0744 744 9A2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 26/10/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
488 0745 745 9A2 Tiêu Thiên Hồng Nữ 27/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
489 0746 746 9A2 Phạm Vũ Luân Nam 16/04/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
490 0747 747 9A2 Đặng Phương Quyên Nữ 19/11/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
491 0748 748 9A2 Huỳnh Thanh Vi Nữ 09/02/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
492 0749 749 9A3 Huỳnh Anh Nam 01/10/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
493 0750 750 9A3 Trần Thị Phương Dung Nữ 05/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
494 0751 751 9A3 Chang Khánh Hòa Nam 27/02/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
495 0752 752 9A3 Bùi Kim Vân Khanh Nữ 06/08/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
496 0753 753 9A3 Trương Tấn Lập Nam 17/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
497 0754 754 9A3 Nguyễn Trần Trúc Linh Nữ 06/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
498 0755 755 9A3 Huỳnh Thị Diễm My Nữ 17/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
499 0756 756 9A3 Nguyễn Hải Nam Nam 01/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
500 0757 757 9A3 Lê Thanh Ngân Nữ 28/11/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
501 0758 758 9A3 Mìn Chí Nguyên Nam 29/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
502 0759 759 9A3 Lê Ngô Khánh Vy Nữ 12/08/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
503 0760 760 9A3 Nghiêm Ngọc Yên Nữ 05/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
504 0761 761 9A4 Lê Nhật Đoan Nữ 26/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
505 0762 762 9A4 Cổ Kim Thúy Hằng Nữ 15/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
506 0763 763 9A4 Lê Võ Đăng Huy Nam 05/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
507 0764 764 9A4 Cún Chạc Hỷ Nữ 17/10/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
508 0765 765 9A4 Đào Tiến Khang Nam 24/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
509 0766 766 9A4 Vũ Hoàng Thùy Linh Nữ 14/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
510 0767 767 9A4 Nguyễn Ngọc Thanh Nghi Nữ 26/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
511 0768 768 9A4 Lê Văn Nam Phong Nam 27/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
512 0769 769 9A4 Nguyễn Thiên Phúc Nam 12/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
513 0770 770 9A4 Nguyễn Minh Thùy Trang Nữ 16/01/2003 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
514 0771 771 9A4 Nguyễn Song Cát Tường Nữ 07/08/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
515 0772 772 9A5 Nguyễn Đoàn Xuân Hạnh Nữ 22/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
516 0773 773 9A5 Trần Lê Kim Ngân Nữ 10/12/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
517 0774 774 9A5 Lê Bão Nguyên Nữ 11/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
518 0775 775 9A5 Trần Nguyễn Diệp Nhi Nữ 07/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
519 0776 776 9A5 Ngô Thảo Như Nữ 25/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
520 0777 777 9A5 Trương Minh Nhựt Nam 21/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
521 0778 778 9A5 Nguyễn Thành Phát Nam 04/12/2003 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
522 0779 779 9A5 Nguyễn Hoàng Phi Nam 18/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
523 0780 780 9A5 Lý Phú Quý Nam 08/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
524 0781 781 9A5 Nguyễn Hoàng Quý Nam 14/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
525 0782 782 9A5 Trương Văn Tài Nam 30/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
526 0783 783 9A5 Ngô Trường Thanh Nam 25/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
527 0784 784 9A5 Lương Khánh Thịnh Nam 21/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
528 0785 785 9A5 Lý Thị Ngọc Tuyết Nữ 23/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
529 0786 786 9A5 Nguyễn Trần Duy Uyên Nữ 18/02/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
530 0787 787 9A5 Võ Ngọc Mỹ Uyên Nữ 20/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
531 0788 788 9A6 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 03/04/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
532 0789 789 9A6 Nguyễn Huỳnh Khánh Duy Nam 13/04/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
533 0790 790 9A6 Trương Quỳnh Giao Nữ 24/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
534 0791 791 9A6 Phùng Gia Hoàng Nam 02/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
535 0792 792 9A6 Nguyễn Đình Kim Oanh Nữ 31/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
536 0793 793 9A6 Nguyễn Vĩnh Phong Nam 15/06/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
537 0794 794 9A6 Đặng Hồng Sao Nữ 24/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
538 0795 795 9A6 Phạm Thị Xuân Thảo Nữ 12/02/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
539 0796 796 9A6 Võ Thị Minh Thảo Nữ 28/11/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
540 0797 797 9A6 Lê Hoàng Thọ Nam 14/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
541 0798 798 9A6 Cao Thị Thùy Trang Nữ 20/10/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
542 0799 799 9A6 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 09/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
543 0800 800 9A7 Nguyễn Phương Anh Nữ 12/10/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
544 0801 801 9A7 Lê Mỹ Duyên Nữ 12/11/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
545 0802 802 9A7 Tạ Huy Hoàng Nam 15/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
546 0803 803 9A7 Lê Thị Tuyết Như Nữ 13/05/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
547 0804 804 9A7 Đoàn Văn Tài Nam 28/04/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
548 0805 805 9A7 Nguyễn Thành Tài Nam 02/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
549 0806 806 9A7 Huỳnh Thị Thanh Thúy Nữ 11/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
550 0807 807 9A7 Huỳnh Ngô Anh Thư Nữ 16/09/2004 Khá Khá Học sinh tiên tiến Học kỳ I
551 0808 808 9A7 Nguyễn Triệu Kim Tiền Nữ 24/03/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
552 0809 809 9A7 Trần Đình Tú Nam 28/02/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
553 0810 810 9A7 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 06/09/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
554 0811 811 9A7 Lê Hoàng Vũ Nam 15/05/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
555 0812 812 9A8 Nguyễn Quốc Anh Nam 24/07/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
556 0813 813 9A8 Lâm Nguyễn Khả Hào Nam 25/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
557 0814 814 9A8 Lê Thành Nam Nam 06/07/2003 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
558 0815 815 9A8 Trần Ngọc Phú Nam 02/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
559 0816 816 9A8 Phan Thị Ngọc Trinh Nữ 12/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I
560 0817 817 9A8 Phan Hữu Vinh Nam 02/01/2004 Khá Tốt Học sinh tiên tiến Học kỳ I

Tin cùng chuyên mục

164