NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ sáu, 24/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 678

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

- Từ  tuần 01 đến tuần 13 của học kỳ II, theo phân phối chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Đối với các môn trường ra đề: tổ chức ôn tập và ra đề theo hướng dẫn ôn tập của bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT.

 

II. LỊCH KIỂM TRA

 

 1. Khối 9 (Buổi sáng )

   

  Ngày kiểm tra

  Môn

  Thời gian làm bài

  Giờ bắt đầu

  làm bài

   

  Thứ Năm 20/4/2017

  GDCD

  45 phút

  7g 30’

  Công nghệ

  45 phút

  9g 00’

  Thứ Bảy 22/4/2017

  Ngữ văn

  90 phút

  7g 30’

  Hoá học

  45 phút

  9g 45’

  Thứ Ba 25/4/2017

  Toán

  90 phút

  7g 30’

  Lịch sử

  45 phút

  9g 45’

  Thứ Năm 27/4/2017

  Vật lí

  45 phút

  7g 30’

  Địa lí

  45 phút

  9g 00’

  Thứ Bảy 29/4/2017

  Sinh

  45 phút

  7g 30’

  Anh văn

  60 phút

  9g 00’

   

   

 2. Khối 6 (Buổi sáng)

   

  Ngày kiểm tra

  Môn

  Thời gian

  làm bài

  Giờ bắt đầu

  làm bài

   

  Thứ Sáu 21/4/2017

  Ngữ văn

  90 phút

  7g 30’

  GDCD

  45 phút

  9g 45’

  Thứ Hai24/4/2017

   

  Toán

  90 phút

  7g 30’

  Lịch sử

  45 phút

  9g 45’

   

  Thứ Tư 26/4/2017

   

  Vật lí

  45 phút

  7g 30’

  Địa lí

  45 phút

  9g 00’

  Thứ Sáu 28/4/2017

  Sinh

  45 phút

  7g 30’

  Anh văn

  60 phút

  9g 00’

   

   

 3. Khối 8 (Buổi chiều)

   

  Ngày kiểm tra

  Môn

  Thời gian

  làm bài

  Giờ bắt đầu

  làm bài

   

  Thứ Năm 20/4/2017

  GDCD

  45 phút

  13g 00’

  Công nghệ

  45 phút

  14g 30’

  Thứ Bảy 22/4/2017

  Ngữ văn

  90 phút

  13g 00’

  Hoá học

  45 phút

  15g 15’

  Thứ Ba 25/4/2017

  Toán

  90 phút

  13g 00’

  Lịch sử

  45 phút

  15g 15’

  Thứ Năm 27/4/2017

  Vật lí

  45 phút

  13g 00’

  Địa lí

  45 phút

  14g 30’

  Thứ Bảy 29/4/2017

  Sinh

  45 phút

  13g 00’

  Anh văn

  60 phút

  14g 30’

   

   

 4. Khối 7 (Buổi chiều)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Thứ Sáu 21/4/2017

Ngữ văn

90 phút

13g 00’

GDCD

45 phút

15g 15’

Thứ Hai24/4/2017

 

Toán

90 phút

13g 00’

Lịch sử

45 phút

15g 15’

 

Thứ Tư 26/4/2017

 

Vật lí

45 phút

13g 00’

Địa lí

45 phút

14g 30’

Thứ Sáu 28/4/2017

Sinh

45 phút

13g 00’

Anh văn

60 phút

14g 30’

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164