MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ hai, 25/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 241

Thông báo cho học sinh nghỉ học (từ 25/12 đến 26/12/2017) để phòng tránh Bão số 16

 

Căn cứ Công điện hỏa tốc số 7924 của UBND.TP ngày 24/12/2017 Về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16. 
Nhà trường thông báo đến toàn thể phụ huynh và học sinh như sau: 

1. Tất cả học  sinh  nghỉ học từ  ngày  25/12/2017  đến hết  ngày 26/12/2017.

2. Thứ tư 27/12/2017 học sinh đi học lại bình thường.


  BAN GIÁM HIỆU

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164