MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ năm, 28/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 404

V/v chia sẻ hướng dẫn thực hiện liên kết trường học kết nối với các dịch vụ của Google

Trong thời gian vừa qua Tổ Toán - Tin học có thực hiện chuyên đề với nội dung hướng dẫn thực hiện liên kết trường học kết nối với các dịch vụ của Google (GV biên soạn chính là thầy Nguyễn Văn Vinh – Nhóm trưởng Tin học).

Với tinh thần trao đổi kinh nghiệm, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; nhà trường khuyến khích quý thầy cô tham khảo chuyên đề nêu trên và vận dụng vào thực tế giảng dạy của mình. Quý thầy cô có thể xem đây là một nội dung học tập về BDTX và thu thập tài liệu để làm minh chứng trong hồ sơ cá nhân.

Dưới đây là liên kết đến các nội dung liên quan đến chuyên đề:

https://tinyurl.com/y3lgq5vb

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164