MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ ba, 19/1/2021, 11:43
Lượt đọc: 152

Chuyên đề Phòng tránh ma túy học đường

Mục đích:
- Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên
truyền giáo dục kỹ năng cho học sinh, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực.
- Truyền tải những kiến thức về thực trạng, nguyên nhân và cách phòng tránh vấn nạn Ma Túy Học Đường và Phòng chông tác hại thuôc lá đôi với học sinh.
- Giúp học sinh nhận biết tác hại của thuốc lá điện tử, có ý thức bản thân không sử dụng các chất kích thích có khả năng gây nghiện.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164