MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ sáu, 17/10/2014, 0:0
Lượt đọc: 141

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2014-2015

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2014-2015 và các biểu mẫu báo cáo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi đến các trường, các đơn vị trực thuộc Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2014-2015 và các biểu mẫu báo cáo. Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Nhấn vào đây để tải về

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164