NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
Thứ ba, 5/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 217

Phát thưởng học sinh giỏi Tháng 1+2

TT HỌ TÊN LỚP HẠNG DANH HIỆU
1 Sẳm Gia Hân 6A1 1 Học sinh Giỏi
2 Nguyễn Thị Khánh Vy 6A2 1 Học sinh Giỏi
3 Ngô Thị Tường Vy 6A3 1 Học sinh Giỏi
4 Nguyễn Thị Hồng Ánh 6A4 1 Học sinh Giỏi
5 Đặng Lê Bảo Ngọc 6A4 1 Học sinh Giỏi
6 Nguyễn Thị Thanh Thảo 6A5 1 Học sinh Giỏi
7 Chăng Phan Tuyền 6A5 1 Học sinh Giỏi
8 Huỳnh Ngọc Lan Anh 6A6 1 Học sinh Giỏi
9 Sú Huệ Mẫn 7A1 1 Học sinh Giỏi
10 Châu Ngọc Mẫn 7A2 1 Học sinh Giỏi
11 Lê Thị Như Nguyệt 7A3 1 Học sinh Giỏi
12 Lưu Vĩnh Phước Bảo Kính 7A4 1 Học sinh Giỏi
13 Phạm Thị Hoài Thương 7A5 1 Học sinh Giỏi
14 Phạm Thanh Mai 7A6 1 Học sinh Giỏi
15 Phan Thị Minh Anh 7A7 1 Học sinh Giỏi
16 Lù Thế Lực 8A1 1 Học sinh Giỏi
17 Nguyễn Phúc Tấn 8A1 1 Học sinh Giỏi
18 Nguyễn Minh Thủy 8A2 1 Học sinh Giỏi
19 Nguyễn Ngọc Phương Anh 8A3 1 Học sinh Giỏi
20 Lại Huỳnh Kim Ngân 8A3 1 Học sinh Giỏi
21 Phạm Thị Hà Thu 8A4 1 Học sinh Giỏi
22 Nguyễn Trần Thanh Thảo 8A5 1 Học sinh Giỏi
23 Bàng Tú Hân 8A6 1 Học sinh Giỏi
24 Nguyễn Trần Bảo Trâm 8A7 1 Học sinh Giỏi
25 Trương Hoàng Duy 8A8 1 Học sinh Giỏi
26 Lê Quốc Bảo 8A9 1 Học sinh Giỏi
27 Lê Trọng Nghĩa 8A9 1 Học sinh Giỏi
28 Huỳnh Như Ý 8A9 1 Học sinh Giỏi
29 Đường Mỹ Lệ 9A1 1 Học sinh Giỏi
30 Nguyễn Thị Bích Phụng 9A2 1 Học sinh Giỏi
31 Trần Ngọc Gia An 9A3 1 Học sinh Giỏi
32 Lê Thanh Ngân 9A3 1 Học sinh Giỏi
33 Nguyễn Xuân Mai 9A4 1 Học sinh Giỏi
34 Trần Lê Kim Ngân 9A5 1 Học sinh Giỏi
35 Phạm Nguyễn Khánh Ngọc 9A6 1 Học sinh Giỏi
36 Vòng Ý Lễ 9A7 1 Học sinh Giỏi
37 Hồ Trần Nhật Quyền 9A8 1 Học sinh Giỏi
38 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 6A2 2 Học sinh Giỏi
39 Bùi Quang Huy 6A3 2 Học sinh Giỏi
40 Đặng Mỹ Tâm 6A3 2 Học sinh Giỏi
41 Nguyễn Ngọc Minh Thư 6A6 2 Học sinh Giỏi
42 Trần Nguyễn Ngọc Diệp 7A2 2 Học sinh Giỏi
43 Phan Ngọc Cẩm Thy 7A3 2 Học sinh Giỏi
44 Nguyễn Thị Thủy Tiên 7A4 2 Học sinh Giỏi
45 Nguyễn Khánh Huyền 7A5 2 Học sinh Giỏi
46 Hồ Thị Tuyết Ngân 7A5 2 Học sinh Giỏi
47 Hoàng Kim Long 7A6 2 Học sinh Giỏi
48 Trịnh Vỹ Triết 7A6 2 Học sinh Giỏi
49 Lư Hữu Châu 7A7 2 Học sinh Giỏi
50 Nguyễn Mỹ Kiều Giang 7A7 2 Học sinh Giỏi
51 Phạm Ngọc Linh 7A7 2 Học sinh Giỏi
52 Trần Thùy Dung 8A2 2 Học sinh Giỏi
53 Lê Hoàng Khánh Ly 8A4 2 Học sinh Giỏi
54 Dương Nguyễn Gia Hân 8A5 2 Học sinh Giỏi
55 Triệu Khánh Hưng 8A6 2 Học sinh Giỏi
56 Nguyễn Thị Quỳnh Vy 8A7 2 Học sinh Giỏi
57 Nguyễn Thị Tường Vy 8A8 2 Học sinh Giỏi
58 Chí San San 9A1 2 Học sinh Giỏi
59 Phan Bội Ánh 9A2 2 Học sinh Giỏi
60 Lê Võ Đăng Huy 9A4 2 Học sinh Giỏi
61 Nguyễn Trần Duy Uyên 9A5 2 Học sinh Giỏi
62 Nguyễn Ngọc Anh 9A6 2 Học sinh Giỏi
63 Nguyễn Thành Tài 9A7 2 Học sinh Giỏi
64 Nguyễn Thị Kim Ngân 9A8 2 Học sinh Giỏi
65 Trần Tăng Quốc Phong 6A1 3 Học sinh Giỏi
66 Nguyễn Thị Kim Anh 6A2 3 Học sinh Giỏi
67 Nguyễn Chí Tâm 6A4 3 Học sinh Giỏi
68 Vòng Tuấn Kiệt 6A5 3 Học sinh Giỏi
69 Trương Công Trúc Diễm 6A6 3 Học sinh Giỏi
70 Huỳnh Gia Huy 6A6 3 Học sinh Giỏi
71 Trương Minh Kiệt 6A6 3 Học sinh Giỏi
72 Mã Quang Phi Công 7A1 3 Học sinh Giỏi
73 Huỳnh Gia Huy 7A1 3 Học sinh Giỏi
74 Lê Bá Dương 7A2 3 Học sinh Giỏi
75 Đỗ Thị Thanh Huyền 7A3 3 Học sinh Giỏi
76 Tô Minh Trung 7A4 3 Học sinh Giỏi
77 Trần Thụy Minh Anh 8A1 3 Học sinh Giỏi
78 Bùi Kim Vân Anh 8A2 3 Học sinh Giỏi
79 Lương Vĩnh Tuấn 8A2 3 Học sinh Giỏi
80 Bùi Gia Bảo 8A6 3 Học sinh Giỏi
81 Tôn Thất Bình 8A7 3 Học sinh Giỏi
82 Trương Thị Hồng Nhi 8A8 3 Học sinh Giỏi
83 Phan Thị Thanh Trúc 8A8 3 Học sinh Giỏi
84 Vòng Bội San 9A1 3 Học sinh Giỏi
85 Nguyễn Đình Lợi 9A4 3 Học sinh Giỏi
86 Trần Nguyễn Diệp Nhi 9A5 3 Học sinh Giỏi
87 Ngô Thảo Như 9A5 3 Học sinh Giỏi
88 Huỳnh Tuấn Minh 9A8 3 Học sinh Giỏi
89 Ngô Lê Việt Trường 9A8 3 Học sinh Giỏi

Tin cùng chuyên mục

86