MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ ba, 9/3/2021, 17:50
Lượt đọc: 230

Phát thưởng HSG hạng 1,2,3 (đợt tháng 1+2) HK2 năm học 2020-2021

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH THÁNG 01 và 02/2021 (Điều chỉnh)
NĂM HỌC 2020-2021
STT HỌ TÊN HS LỚP HẠNG GHI CHÚ
1 Nhan Ngọc Hải Yến 6A1 Nhất  
2 Nguyễn Đỗ Khả Vân 6A1 Nhì  
3 Gịp Mỹ Hạnh 6A1 Ba  
4 Phan Ngô Uyên Nhi 6A2 Nhất  
5 Huỳnh Gia Hưng 6A2 Nhì  
6 Nguyễn Tiến Huy 6A2 Ba  
7 Nguyễn Thế Huy 6A3 Nhất  
8 Ngô Đình Nhã Phương 6A4 Nhất  
9 Nguyễn Hồ Bảo Gia 6A4 Nhì  
10 Đỗ Tuấn Anh 6A4 Ba  
11 Nguyễn Gia Bảo 6A4 Ba  
12 Đinh Ngọc Ngọc Giang 6A5 Nhất  
13 Nguyễn Thanh Ngân 6A5 Nhì  
14 Nguyễn Nhật Nguyên 6A5 Ba  
15 Lữ Thiện Trí 6A5 Ba  
16 Nguyễn Thị Minh Thư 6A6 Nhất  
17 Phạm Như Ý 6A6 Nhì  
18 Nguyễn Phương Long 6A6 Ba  
19 Nguyễn Ngọc Bảo Như 6A7 Nhất  
20 Phan Ngọc Kim Thư 6A7 Nhì  
21 Trần Minh Huy 6A7 Ba  
22 Ngô Mỹ Duyên 7A1 Nhất  
23 Lê Quang Nghị 7A1 Nhì  
24 Nguyễn Hồ Trúc Phương 7A1 Nhì  
25 Trần Linh Chi 7A2 Nhất  
26 Ngô Nhật Minh 7A2 Nhất  
27 Nguyễn Thanh Vy 7A2 Nhất  
28 Võ Thị Xuân Hiền 7A3 Nhất  
29 Nguyễn Lê Ngọc Hân 7A3 Nhì  
30 Phạm Tấn Lộc 7A3 Nhì  
31 Kiều Anh Quân 7A4 Nhất  
32 Trần Đinh Kim Ngân 7A5 Nhất  
33 Trần Kim Liên 7A5 Nhì  
34 Lý Võ Khôi Nguyên 7A5 Nhì  
35 Sẳm Gia Hân 8A1 Nhất  
36 Nguyễn Khiếu An Khương 8A1 Nhì  
37 Trương Tuyết Nhi 8A1 Nhì  
38 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 8A2 Nhất  
39 Võ Phạm Huỳnh Nhi 8A2 Nhì  
40 Lê Thị Phương Vy 8A2 Ba  
41 Phạm Quốc An 8A3 Nhất  
42 Nguyễn Thùy Trang 8A3 Nhì  
43 Lê Hoàng Phương 8A3 Ba  
44 Huỳnh Nguyễn Trí Thiện 8A4 Nhất  
45 Huỳnh Gia Huy 8A6 Nhất  
46 Chăng Phan Tuyền 8A6 Nhì  
47 Trương Minh Kiệt 8A6 Ba  
48 Nguyễn Chí Tâm 8A6 Ba  
49 Nguyễn Lê Phương Trâm 8A6 Ba  
50 Sú Huệ Mẫn 9A1 Nhất  
51 Lưu Phú Quốc Minh 9A1 Nhì  
52 Hồ Hạnh Nhi 9A1 Ba  
53 Hoàng Kim Long 9A2 Nhất  
54 Phạm Thanh Mai 9A2 Nhất  
55 Phạm Lê Bảo Ngọc 9A2 Ba  
56 Nguyễn Đình Anh Kha 9A3 Nhất  
57 Ngô Anh Kiệt 9A3 Nhì  
58 Lưu Vĩnh Phước Bảo Kính 9A4 Nhất  
59 Lê Lý Văn Cường 9A5 Nhất  
60 Huỳnh Ngọc Khánh Đan 9A5 Nhì  
61 Lê Thị Như Nguyệt 9A5 Nhì  
62 Phạm Thị Hoài Thương 9A5 Nhì  
63 Phan Anh Tuấn 9A5 Nhì  

6A1


6A2


6A3


6A4


6A5


6A6


6A7


7A1


7A2


7A3


7A4


7A5


8A1


8A2


8A3


8A4


8A6


9A1


9A2


9A3


9A4


9A5

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87