MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ bảy, 13/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 139

Thông báo về việc thiết lập hệ thống Cổng thông tin điện tử các đơn vị cơ sở

Thiết lập hệ thống cổng thông tin điện tử website.


UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


                      Số: 1163 /GDDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tân Bình,  ngày 11  tháng 12  năm 2014

        V/v thiết lập hệ thống Cổng

  thông tin điện tử các đơn vị cơ sở.

 

    Kính gửi: Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ văn bản số 4300/GDĐT-TTTT ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về thiết lập hệ thống Cổng thông tin điện tử các đơn vị cơ sở.

Nhằm đưa hệ thống cổng thông tin điện tử của các đơn vị vào hoạt động phục vụ công tác thông tin, quản lý điều hành, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các đơn vị trực thuộc thiết lập hệ thống cổng thông tin điện tử với một số nội dung cụ thể sau:

1/ Trang thông tin (website) các đơn vị:

- Yêu cầu cập nhật đầy đủ các chức năng căn bản của trang thông tin như sau:

+ Định hình giao diện trang chủ; thay đổi banner giao diện trang chủ;

+ Cập nhật thông tin về tổ chức nhà trường;

+ Giới thiệu và các hoạt động của nhà trường;

+ Định vị vị trí nhà trường trên bản đồ;

+ Thay đổi thông tin chân trang; các thông báo, văn bản liên quan đến công tác thông tin và điều hành của nhà trường…

+ Các trường cần công khai địa chỉ website của đơn vị mình để phục vụ công tác thông tin.

+ Việc cập nhật thông tin trang chủ cần thực hiện xong trước ngày 15/12/2014.

2/ Hệ thống thông tin giáo dục:

- Để hệ thống vận hành đạt hiệu quả các đơn vị cần thực hiện như sau:

+ Cập nhật danh sách giáo viên, danh sách học sinh và các dữ liệu khác theo yêu cầu trong hệ thống.

+ Các đơn vị cần tích cực sử dụng hệ thống thông tin giáo dục để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và công tác điều hành tác nghiệp của nhà trường.

+ Việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống cần hoàn thành trước ngày 20/12/2014.

3/ Hệ thống Thư viện điện tử và đào tạo trực tuyến;

- Các đơn vị nghiên cứu và triển khai các ứng dụng tiện ích của hệ thống Thư viện điện tử và đào tạo trực tuyến tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tế của nhà trường.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo khuyến khích nhà trường đưa các bài giảng trực tuyến lên trang Tài nguyên dạy học nhằm xây dựng kho tư liệu dạy học của trường đồng thời làm phong phú thêm kho trang Tài nguyên dạy học của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

- Việc triển khai Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục của ngành trong năm học 2014 - 2015 vì vậy Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung hướng dẫn theo đúng tiến độ, kế hoạch./.

 

Nơi nhận :                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG

  - Như trên;                                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                  

  - Lưu.                                                                                      

                                                                                               

                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                   Nguyễn Nghĩa Dũng
Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164