MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ hai, 21/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 1139

Đóng góp ý kiến cho dự thảo 'Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018'

Thầy Cô vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm bên dưới gồm:

- Đề nghị nghiên cứu góp ý dự thảo.

- Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- Gợi ý nội dung thảo luận đóng góp ý kiến.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164