MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ tư, 19/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 294

SỬ 7

Câu 1

(1,5 điểm)

a. Hồ Quý Ly

chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hoá, giáo dục, quân sự.

b.

HS trình bày quan điểm cá nhân. GV cân nhắc cho điểm hợp lý

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 1

(3,5 điểm)

a.

- Diễn biến:

+ Quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy nhiều lần vượt sông tấn công phòng tuyến ta nhưng thất bại.

+ Quân Tống chán nản, chết dần chết mòn.

+ Cuối xuân 1077 Lý Thường Kiệt cho quân vượt sông bất ngờ tấn công trại giặc (trận tuyến của địch).

- Kết quả:

+ Quân Tống thua to (chết quá nửa).

+ Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa.

+ Quân Tống rút về nước, kết thúc chiến tranh.

b.

Là con sông chặn ngang tất cả các ngã đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.

(3 điểm)

 

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

(0,5 điểm)

 

 

Câu 3:

(3,5 điểm)

a.

Văn hóa:

- Tín ngưỡng cổ truyền như: Thờ cúng tổ tiên và các vị anh hùng được phổ biến trong nhân dân.

- Đạo Phật phát triển nhưng không bằng thời Lý.

- Nho giáo ngày càng phát triển,

- Các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như: ca hát, nhảy múa, chèo, tuồng, các trò chơi… vẫn duy trì phát triển.

Văn học:

- Văn học chữ Hán, chữ Nôm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc chứa đựng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

-Một số tác phẩm tiêu biểu: Hịch Tướng Sĩ, Phú Sông Bạch Đằng…

b.

HS trình bày quan điểm cá nhân. GV cân nhắc cho điểm hợp lý.

 

 

(2 điểm)

0,5 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

(1 điểm)

 

 

 

(0,5 điểm)

Câu 4

(1,5 điểm)

a.

- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.

- Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, dân li tán.

- Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.

- Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.

b. Chính sách “Ngụ binh ư nông”

(1 điểm)

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

(0,5 điểm)


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164